سیستم نرم افزاری جامع بهره برداری شرکت برق منطقه ای یزد

طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم نرم افزاری جامع بهره برداری شرکت برق منطقه ای یزد

سیستم نرم افزاری جامع بهره برداری شرکت برق منطقه ای یزد شرکت برق منطقه ای یزد یکی از ۱۶ شرکت برق منطقه ای ایران است، که همگی زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر (شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران) می‌باشند. مجموعه وظایف شرکت در حوزه فعالیت‌هایی است که از سوی وزارت نیرو  به عنوان فعالیت‌های نظارتی و …

طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم نرم افزاری جامع بهره برداری شرکت برق منطقه ای یزد ادامۀ مطلب »