تذرو

ارائه دهنده راهکارهای یکپارچه

مدیریت سازمانی

تولید نرم افزار و سخت افزار – ارائه خدمات مهندسی

تجربه دیروز ... دانش امروز ... نیاز فردا

مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM Suit

مرکز تماس Contact Center

سیستم ضبط مکالمات حرفه ای HCLS3000

سامانه های نرم افزاری تذرو افزار

سامانه مدیریت شکایت مشتریان

راهکاری برای صیانت از حقوق مشتریان، افزایش رضایت و وفاداری مشتریان و بهبود محصولات، فرآیندهای کاری

سامانه نظرسنجی و رضایت سنجی

راهکاری برای پایش رضایت مشتریان با گزارشات مدیریتی جهت اصلاح فرایندها و آگاهی از اثربخشی اقدامات

سامانه جامع پاسخگویی به درخواست ها

راهکاری برای پاسخگویی نظام مند و سریع به مخاطبان و ارتقاء سطح ارائه خدمات با نظارت متمرکز

0 +

سال سابقه فعالیت

0

تاییدیه محصول دانش بنیان

0

رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک

0

گواهینامه امنیت نرم افزار

0

سایر گواهینامه ها

0 +

مشتری در سراسر کشور

0 +

سیستم مستند سازی مکالمات

0 +

مرکز تماس فعال

0 +

Agent مرکز تماس

0 +

فرایند اجرایی BPMS

راهکار های تذرو افزار در صنایع

صنعت بیمه

راهکار مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت‌های بیمه، جهت مدیریت فرایندهای بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش،در راستای افزایش رضایتمندی و حفظ وفاداری مشتریان

صنعت بانکداری

راهکارهای جامع و یکپارچه مبتنی بر فرآیند در حوزه های امور مشتریان، بازرسی و شکایت، پشتیبان بانکی و مدیریت درخواست های مشتریان ویژه

صنعت برق

راهکار جامع بهره برداری در صنعت برق با هدف یکپارچه سازی تمامی فرآیندهای اجرایی و عملیاتی در حوزه معاونت بهره برداری

وزارتخانه ها و سازمان های دولتی

راهکار جامع پاسخگویی یکپارچه سازمانی جهت ثبت، پیگیری و رسیدگی به درخواستهای شهروندان در راستای تحقق دولت الکترونیک و صیانت از حقوق شهروندی

صنعت خودرو سازی

راهکار جامع مدیریت امور مشتریان جهت رسیدگی به درخواستهای مشتریان با هدف بهبود فرآیندهای کاری در حوزه خدمات پس از فروش، ارایه سرویس و شناسایی نقاط ضعف بسته های خدمتی

صنعت پرداخت PSP

راهکار جامع پاسخگویی مشتریان شرکت های PSP با هدف هوشمندسازی فرآیندها به منظور افزایش کیفیت پاسخگویی و کاهش هزینه های خدمت رسانی

اخبار مهم شرکت

آخرین مقالات

به تذرو افزار
اعتماد کرده اند

مشتریان درباره ما چه می گویند؟