تذرو
تفاوت ITIL ورژن 4 با ITIL ورژن 3

تفاوت ITIL ورژن 4 با ITIL ورژن 3

تفاوت ITIL ورژن 4 با ITIL ورژن 3Axelos در حال افزودن ماژول های بیشتری به آخرین نسخه از کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات[1] است که به آن ITIL می گویند. این نسخه جدید ، به نام ITIL V4 ، در فوریه 2019 منتشر شد. اخیراً ، Axelos ماژول انتقال حرفه ای مدیریت ITIL ورژن 4  را منتشر کرد که به متخصصان با هر سطح تجربه ، مسیرهای مختلفی برای صدور گواهینامه در نقشه راه صلاحیت می دهد. سوال اصلی این است که ، این نسخه جدید چه چیزی را به همراه می آورد؛ در این نوشته ،  ITIL V3در مقابل ITIL V4 قرار گرفته و به طور کامل طی 10 مورد تغییرات عمده ای که در آخرین نسخهITIL  وارد شده است ، توضیح داده می شود.

مقدمه

کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات یا چارچوب ITIL یکی از چارچوب های برجسته در زمینه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است. از آنجا که IT حوزه ای است که دایما در حال پیشرفت و تغییر می باشد ، توسعه دهندگان ITIL به طور مرتب آن را ارتقا می دهند تا با فناوری های روز همگام شوند. با اشاره به این امر ، اخیراً Axelos  نسخه جدیدی از ITIL یعنی ITIL ورژن 4  را معرفی کرده است.

چارچوب  ITIL V3

ITIL V3 سومین نسخه از چارچوب کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات است که به مجموعه ای از بهترین روش ها برای مدیریت فناوری اطلاعات که در سطح جهانی شناخته شده است ، اشاره دارد. این چارچوب بر مفهوم IT به عنوان خدماتی که به دستیابی به اهداف تجاری کمک می کند ، تأکید دارد. ITIL V3 به عنوان یکی از بهترین چارچوب های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در نظر گرفته می شود که در سال 2007 منتشر شده است. بهترین ویژگی ITIL این است که همیشه در حال پیشرفت است تا بهتر در فضای کسب و کار امروز جای گیرد. به منظور همسان سازی با آخرین روندها یا شیوه هایی مانند DevOps ، Lean  و به طور کلی Agile ، سازندگان ITIL چارچوب جدیدی به نام ITIL ورژن 4  ایجاد کرده اند که نیازهای مشتریان یا سازمان فناوری اطلاعات را برآورده می کند.

چارچوبITIL ورژن 4

چارچوب IITL V4

همانطور که قبلا ذکر شد ، ITIL ورژن 4  نسخه به روز شده ای از چارچوب ITIL ورژن 3  است و شامل عناصر استراتژیک بهبود یافته ای است که همسویی بهتری از مدیریت خدمات IT با نیازهای تجاری را فراهم می کند. ITIL ورژن 4 در اوایل سال 2019 منتشر شد و با ارائه یک مدل عملیاتی انتها به انتها[2] برای ایجاد ، تحویل و بهبود مستمر محصولات و خدمات مجهز به فناوری ، به روند مدیریت خدمات فناوری اطلاعات کمک می کند.

ITIL ورژن 4 همچنین راهنمایی هایی را جهت رفع چالش های جدید مدیریت خدمات به سازمان ها ارائه می دهد. این امر به استفاده از پتانسیل فناوری مدرن کمک می کند که می تواند در عصر، مبتنی بر ابر ، چابک ، DevOps و تحول، موثر عمل کند. اجزای اصلی این چارچوب سیستم ارزش خدمات ITIL و مدل چهار بعدی است. عناصر اصلی سیستم ارزش خدمات ITIL در زیر ذکر شده اند:

 • زنجیره ارزش خدمت[3]
 • اقدامات ITIL
 • اصول راهنمای ITIL
 • حاکمیت
 • بهبود مستمر

ITIL ورژن 3  در مقابل ITIL ورژن 4

در ذیل مهمترین تغییرات و به روزرسانی هایی را که در ITIL ورژن 4  معرفی شده اند ، آورده شده است.

 • فرآیند های ITIL ورژن 3 در مقابل روش های[4] ITIL ورژن 4

در  ITIL ورژن 3 ، یک فرایند دنباله ای از فعالیت هاست که به روش در ITIL ورژن 4   ارتقا یافته است. روش مفهومی است که  به کمک آن و با استفاده از منابع مناسب می توان کاری را انجام داد. فرآیندهای ITIL V3 به همراه اطلاعات مربوط به نقش های پیشنهادی ، معیارها و سایر اطلاعات مربوط به فرآیند ، یک جریان فعالیت را توصیف می کنند. از طرف دیگر ، روش های ITIL V4 توانایی هایی هستند که می توانند در یک سازمان انجام شوند.

 • 26 فرآیند ITIL V3 در مقابل 34 روش  ITIL V4

26 فرآیند ITIL ورژن 3  اکنون با 34 روش در ITIL ورژن 4  جایگزین شده است:

فرآیندهای ITIL V3 روش های ITIL V4
راهبرد خدمت روش های عمومی مدیریت
مدیریت راهبرد مدیریت معماری
مدیریت تقاضا بهبود مستمر
مدیریت پرتوفوی خدمات مدیریت امنیت اطلاعات
مدیریت مالی مدیریت دانش
مدیریت روابط کسب و کار اندازه گیری و گزارش
طراحی خدمت مدیریت تغییر سازمانی
مدیریت کاتالوگ خدمات مدیریت پرتفوی
مدیریت دسترس پذیری مدیریت پروژه
مدیریت امنیت اطلاعات مدیریت روابط
مدیریت سطح خدمات  مدیریت ریسک
مدیریت ظرفیت مدیریت مالی خدمات
هماهنگی طراحی مدیریت راهبرد
مدیریت تأمین کننده مدیریت تأمین کننده
مدیریت تداوم خدمات IT نیروی کار و مدیریت استعدادها
انتقال خدمت روشهای مدیریت خدمات
برنامه ریزی و پشتیبانی انتقال مدیریت دسترس پذیری
مدیریت تغییر تحلیل کسب و کار
ارزیابی تغییر مدیریت ظرفیت و عملکرد
مدیریت انتشار و استقرار کنترل تغییر
مدیریت دارایی خدمات و پیکربندی مدیریت خطا
اعتبار سنجی و تست خدمات مدیریت دارایی IT
مدیریت دانش نظارت و مدیریت رویدادها
عملیات خدمت مدیریت مشکل
مدیریت دسترسی مدیریت انتشار
مدیریت رویداد مدیریت کاتالوگ خدمات
تحقق درخواست خدمات مدیریت پیکربندی خدمات
مدیریت خطا مدیریت تداوم خدمات
مدیریت مشکل طراحی خدمات
بهبود مستمر خدمت میز خدمت
پیشرفت هفت مرحله ای مدیریت سطح خدمات
مدیریت درخواست خدمات
اعتبار سنجی و تست خدمات
روشهای مدیریت فنی
مدیریت استقرار
مدیریت زیرساخت و بستر
توسعه و مدیریت نرم افزار

 

 • چرخه عمر خدمات ITIL ورژن 3 در مقابل سیستم ارزش خدمات ITIL ورژن 4

چرخه عمر سرویس ITIL ورژن 3 از پنج مرحله تشکیل شده است و براساس یک مدل آبشاری ساخته شده است. این 5 مرحله عبارتند از: راهبرد خدمت ، طراحی خدمت ، انتقال خدمت ، عملیات خدمت و بهبود مستمر خدمت. چارچوب جدید ITIL ورژن 4 مبتنی بر یک سیستم ارزش خدمات است که شرح می دهد چگونه همه اجزا و فعالیت ها باید به عنوان یک سیستم برای ایجاد ارزش برای سازمان کار کنند.

 

که زنجیره ارزش خدمت عبارت است از:

 

 • بهبود مستمر خدمات ITIL ورژن 3 در مقابل بهبود مستمر ITIL ورژن 4

مدل بهبود مستمر خدمات ITIL V3 در ITIL V4 به روز شده و به مدل بهبود مستمر تغییر نام داده است. مدل ITIL ورژن 4 برای بهبود مستمر ، رویکردی ساختاری را برای شناسایی و اجرای پیشرفت های مختلف فراهم می کند که می تواند در سطوح مختلف سازمان اعمال شود. این امر شامل هفت مرحله است و از برخی جهات با روند بهبود هفت مرحله ای توصیف شده در چارچوب ITIL V3 قابل مقایسه است.

 

 • نه اصل راهنما ITIL V3 در مقابل هفت اصل راهنما ITIL V4

نه اصل راهنمای چارچوب ITIL V3 به هفت اصل راهنمای ITIL V4 کاهش یافته است.

اصول راهنمای ITIL V3 اصول راهنمای ITIL V4
تمرکز بر روی ارزش تمرکز بر روی ارزش
طراحی برای تجربه شروع از مکان فعلی
شروع از مکان فعلی پیشرفت به صورت تکراری با دریافت بازخورد
جامع کار کردن همکاری و ارتقا دیده شدن
پیشرفت تکراری اندیشیدن و کار کردن بصورت جامع
مشاهده مستقیم ساده و کاربردی نگاه داشتن
شفاف بودن بهینه سازی و خودکار سازی
همکاری کردن
ساده نگاه داشتن

 

 • چهارP در ITIL V3 در مقابل ITIL V4 چهار بعدی

چهار P در چارچوب ITIL V3 در چارچوب ITIL V4 به چهار بعد تغییر یافته است.

چهار P در ITIL V3 ITIL V4 چهار بعدی
مردم (People) سازمان ها و افراد
فرآیند (Process) اطلاعات و فناوری
محصول (Product) شرکا و تأمین کنندگان
شرکا (Partners) جریان های ارزش و فرایندها

 

 • پشتیبانی از اتوماسیون در ITIL ورژن 4

چارچوب ITIL نیاز به هوش مصنوعی و اتوماسیون بیشتر در زمینه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات را افزایش می دهد. در ITIL ورژن 4 V4 که توسط Axelos. منتشر شده است ، اصل راهنمای “بهینه سازی و خودکار سازی” به شرح زیر است:

منابع از هر نوع ، به ویژه منابع انسانی[5] ، باید بهترین نتیجه و خروجی را داشته باشند. هر آنچه هدر دهنده است باید از بین رفته و از فناوری برای دستیابی به آنچه توانایی آن وجود دارد استفاده شود. مداخله انسان فقط باید در جایی اتفاق بیفتد که واقعاً ارزش آفرین باشد.

 

 • تأکید بر حاکمیت در ITIL ورژن 4

مولفه حاکمیت چارچوب ITIL ورژن 4 در سیستم ارزش خدمات وجود دارد و در مورد راه های هدایت و کنترل هر سازمانی سخن می گوید. در چارچوب قبلی ، این موضوع به عنوان زیرمجموعه پوشش داده می شد و اهمیت چندانی نداشت اما در چارچوب ITIL V4 به طور برجسته در سیستم ارزش خدمات قرار می گیرد و یک فصل کامل به آن اختصاص داده شده است.

 • ارزش در ITIL ورژن 3 در مقابل ایجاد ارزش مشترک در ITIL ورژن 4

چارچوب ITIL V3 ، خدمت را وسیله ای برای تسهیل ارائه ارزش به مشتریان تعریف کرده تا خروجی مورد نظر آن ها بدون تحمل هزینه و ریسک خاصی ، به آن ها ارائه شود. اما در چارچوب ITIL ورژن 4 (ITIL V4) ، تعریف خدمت ، به ابزاری برای ایجاد ارزش مشترک با هدف تسهیل رسیدن به خروجی مورد انتظار مشتریان بدون تحمل هیچ گونه هزینه یا ریسک تغییر پیدا کرده است. ایجاد ارزش در چارچوب ITIL ورژن 4 نه تنها به مشارکت ارائه دهنده خدمات بلکه به مشارکت برابر مصرف کنندگان ، تنظیم کنندگان و تأمین کنندگان نیز نیاز دارد.

 • نقشه راه صلاحیت ITIL V3 در مقابل نقشه راه صلاحیت ITIL V4
ITIL V3 ITIL V4
بنیادی بنیادی
تمرین کننده مدیر حرفه ای
متوسط ​​(دسته های چرخه عمر خدمات و قابلیت های خدمات) رهبر استراتژیک
متخصص استاد
استاد

ITIL ابزاری ارزشمند در بخش فناوری اطلاعات

ITIL ابزاری ارزشمند در بخش فناوری اطلاعات هر سازمانی جهت افزایش همکاری و بهره وری می باشد

تغییرات اعمال شده در ITIL V3  تغییر در محتوای چارچوب نبوده و بیشتر تغییر در رویکرد می باشد. فناوری ، به ویژه زمینه هایی که تحت حوزه فناوری اطلاعات قرار دارند ، بصورت نمایی پیشرفت می کند ، در نتیجه لازم است که بخشهای فناوری اطلاعات برای فعالیت ، کاملاً مجهز و آگاه باشند و در این محیط جدید و پویا ، آماده مقابله با هر تغییری که نوآوری های جدید ارائه می دهد ، باشند. علاوه بر این ، همه روزه تعداد بیشتری از مشاغل و سازمانها به این ایده می رسند که بخش فناوری اطلاعات بخشی جدایی ناپذیر از موفقیت آنها است و در نتیجه باید به طور کامل در ساختار سازمان آن ها ادغام شود. ارتباط و همکاری برای موفقیت در قرن بیست و یکم ، ضروری تر شده است و ITIL ابزاری ارزشمند در بخش فناوری اطلاعات هر سازمانی جهت افزایش همکاری و بهره وری می باشد. اگرچه ممکن است تجدید نظر در مواد اصلی ITIL حداقل باشد ، اما نسخه جدید فراخوانی برای تغییر نحوه برخورد همه با IT و همچنین نشان دادن راه برای اجرای موفق تر و بدون اصطکاک تر خدمات به نظر می رسد.

 

[1] Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

[2] End to End

[3] Service Value Chain

[4] Practice

[5] Human Resources (HR)

Summary
تفاوت ITIL ورژن 4 با ITIL ورژن 3
Article Name
تفاوت ITIL ورژن 4 با ITIL ورژن 3
Description
ITIL ورژن 4  نسخه به روز شده ای از چارچوب ITIL ورژن 3  است و شامل عناصر استراتژیک بهبود یافته ای است که همسویی بهتری از مدیریت خدمات IT با نیازهای تجاری را فراهم می کند.به منظور همسان سازی با آخرین روندها یا شیوه هایی مانند DevOps ، Lean  و به طور کلی Agile ، سازندگان ITIL چارچوب جدیدی به نام ITIL ورژن 4  ایجاد کرده اند که نیازهای مشتریان یا سازمان فناوری اطلاعات را برآورده می کند.
Author
Publisher Name
شرکت مهندسی تذرو افزار
Publisher Logo

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *