تذرو
اصول مدیریت فرایند در APQC

اصول مدیریت فرایند در APQC از مهمترین چهارچوب های مدیریتی فرایند های کسب و کار

اصول مدیریت فرایند در APQCمدیریت فرایند کسب و کار یک روش سازمان یافته و نظام مند به منظور شناسایی و تعریف، طراحی، ایجاد، مستندسازی، اندازه گیری، پایش و کنترل کلیه فرایندهای مکانیزه و غیرمکانیزه کسب و کار است هدف از این امر دستیابی به نتایج هدف گذاری شده و همسو با اهداف استراتژیک سازمان می باشد.

مدیریت فرایند کسب و کار شامل کلیه اقدام های سنجش، ارزیابی و توسعه فناوری فرایندهای End to End موردنیاز جهت تعریف، بهبود، نوآوری و مدیریت فرایندهای E2E کسب و کارمی باشدکه هدف از این کار دستیابی به نتایج کسب و کار، توانمندسازی و ایجاد ارزش برای مشتریان سازمان وهمچنین ایجاد چابکی بیشتر برای رسیدن به مقاصد و اهداف سازمان می باشد.

مدیریت فرایند، سازمان را قادر می سازد که فرایندهای کسب و کار را با استراتژیهای کسب و کار سازمان همسو کند که این امر نیز زمینه افزایش کارایی، اثربخشی و بهره وری، از طریق بهبود فعالیت های سازمان و یا واحدهای سازمانی را، در ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی فراهم می آورد.

مدیریت فرایند کسب و کار، یک راهکار مدیریتی می باشد که از طریق فناوری ها قابل دسترس بوده و یاعث ساماندهی فرایندها و قابلیت تشخیص زیرفرایندها، فعالیت ها، عملیات و نیز فعالیت های سازمان می شود.

در این مقاله یکی از مهمترین چهارچوب های مدیریتی فرایند های کسب و کار تحت عنوان APQC معرفی می گردد.

APQC چیست؟

این چهارچوب مدیریتی، مجموعه ای از فرایندهای بروز و پیوسته است که فرایندهای End to End یک سازمان را مدیریت می کند و شامل مدل سازی، تجزیه و تحلیل، طراحی و اندازه گیری فرایندهای کسب و کار در یک سازمان است.

دلایل استفاده از چهار چوب فرایندی APQC

دلایل استفاده از چهار چوب فرایندی APQC را می توان به شرح ارائه نمود:

·      شناسایی و اولویت بندی اقدامات بهبودی

·      تعریف مسئولیت برای فرآیندهایی که باید بهبود یابند

·      انجام مقایسات عملکردی دورن سازمانی و برون سازمانی

·      تطبیق IT و به روز رسانی برای فرآیندهای مشابه در سراسر سازمان

·      ایجاد یک ساختار برای اندازه گیری عملکرد

·      درک وابستگی ها و روابط درونی بین فرآیندها و فرایندها با کل سیستم

·      تحکیم محتوا و دانش سازمانی

مدیریت فرایند کسب و کار، نیازمند تعهد سازمانی مستحکم جهت معرفی نقش ها، مسئولیت ها و نیز ساختار اولیه است که برای سازمان های وظیفه محور ارائه می گردد و ارائه دهنده ابزارهای لازم برای مدل سازی، شبیه سازی، مکانیزاسیون، یکپارچه سازی و کنترل و پایش فرایندهای کسب و کار و نیز سیستمهای اطلاعاتی می باشد.

در همین راستا ، گروهی از مدیران شرکت های موفق آمریکایی موسسه ای را تشکیل دادند که بتوانند با جمع آوری و انتشار بهترین الگوهای فرآیندها از کسب و کارهای مختلف و طبقه بندی آنها، به بالا بردن بهره وری شرکت ها کمک کنند.

مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا (American Productivity and Quality Center) با مطالعه روی سازمان های عضو در سراسر جهان، چهارچوبی برای طبقه بندی فرآیندها به عنوان یک استاندارد باز ایجاد و منتشر کرده است.

سازمانها با استفاده از چهارچوب های فرآیندی ارائه شده، بر اساس مدیریت فرآیند و الگوبرداری از فرآیندهای موفق می توانند عملکرد خود را بهبود بخشند.

همچنین درصورتیکه سازمانی نیاز به بهبود کیفیت خدمات یا محصول و نحوه و سرعت تحویل آنها داشته باشد، باید به مراحل و نحوه تولید آنها نیر بپردازد. لذا کسب اهداف بهره وری تعیین شده در کسب و کار و اطمینان از دستیابی به آنها نیز از موارد مهم و قابل توجه خواهد بود.

سازمان APQC خود را قدرت برتر جهان در الگوبرداری از بهترین تجربه های عملی، بهینه سازی فرایند و بهبود عملکرد و مدیریت دانش می داند و با بیش از ۴۰ سال تجربه، خود را در حوزه رهبری فرآیند، بهترین اعلام کرده است.

پایگاه داده مشارکتی APQC شامل استانداردهای باز، جهت الگوبرداری و بنیان اصلی چهارچوب های عمومی و یا تخصصی در طبقه بندی فرایند است و محتوای آن بطور مداوم و پیوسته به روز رسانی می گردد. همچنین دارای دو ویژگی خاص “مشارکتی بودن” و  “باز بودن”  است.

سازمان APQC علاوه بر ارائه نسخه عمومی چهارچوب طبقه بندی فرایندی (PCF)، شاخه های متعدد دیگری را نیز، به طور ویژه برای هر صنعت تهیه و ارائه نموده است و به صورت پیوسته در حال توسعه و به روزرسانی آنها است. صنایعی که چهارچوبی در آنها ارائه شده است به شرح زیر است :

·      هوافضا و دفاعی

·     آموزش

·     خطوط هوایی (هواپیمایی)

·     بهداشت و بیمه درمانی

·     صنعت خودرو

·     ارائه دهندگان مراقبت های بهداشت

·     بانکداری

·     بیمه

·     رسانه های جمعی

·     علوم زیستی

·     مدیریت (دولت) شهری

·     خرده فروشی

·     محصولات الکترونیکی مصرفی

·     ارتباطات مخابراتی

·     صنایع بالادستی نفت

·     محصولات مصرفی

·     آب و برق

·     صنایع پایین دستی نفت

در تصویر ذیل دسته بندی کلی فرآیندهای عملیاتی در زنجیره اصلی و دسته بندی فرآیندهای مدیریت و پشتیبان نمایش داده شده است.

مدیریت فرایند در APQC

با استفاده از فایل اکسل طبقه بندی فرآیندها که از آدرس www.apqc.org قابل دریافت می باشد، عنوان هر فرآیند به تفکیک سطوح، توضیحات مربوطه و شاخص های عملکردی و کنترل بهره وری، تشریح و مشخص شده اند.

لایه های چهارچوب طبقه بندی فرآیند ها (PCF) در ۱۳ بخش و ۴ لایه، طبقه بندی و ارائه شده است.

لایه اول: رده بندی ها Categories که با اعداد صحیح نمایش داده می شوند. (مثال ۵ و ۹)

لایه دوم: گروه های فرایندی Process Groups که همه اعداد آن با یک خط تیره نمایش داده میشوند. (مثال ۱-۵ و ۶-۱)

لایه سوم: فرایندها Processes که همه اعداد آن با دو خط تیره نشان داده می شوند. (مثال ۱-۱-۵ و ۱-۱-۶)

لایه چهارم: فعالیت ها Activities اعدادی که با سه خط تیره نمایش داده شده اند به عنوان فعالیت های موجود در فرایند در نظر گرفته شده اند. (مثال ۱-۱-۱-۵ و ۱-۱-۱-۶)

فرآیندهای عملیاتی به شرح ذیل دسته بندی شده اند:

·     توسعه چشم انداز و استراتژی

  • تعریف مفاهیم کسب و کار و چشم انداز بلند مدت
  • تدوین استراتژی کسب و کار
  • اجرا و اندازه گیری ابتکار های استراتژیک
  • توسعه و نگهداری مدل های کسب و کار
 • ·     توسعه محصولات و خدمات

  • اداره و مدیریت برنامه توسعه محصولات و خدمات
  • ایجاد و تعریف ایده های جدید محصولات و خدمات
  • توسعه محصولات و خدمات
 • ·     بازاریابی و فروش محصولات و خدمات

  • درک بازارها، مشتریان و ظرفیت های بالقوه
  • تدوین استراتژی بازاریابی
  • توسعه و مدیریت پلن های بازاریابی
  • توسعه استراتژی فروش
  • توسعه و مدیریت پلن های فروش
 • ·     عرضه محصولات

  • برنامه ریزی و مطابقت منابع زنجیره تأمین
  • تهیه موارد و خدمات در جهت تولید
  • تولید، مونتاژ و تست محصول
  • مدیریت تدارکات و انبارداری
 • ·     عرضه خدمات

  • برقرار کردن حاکمیت و استراتژی عرضه خدمات
  • مدیریت منابع عرضه خدمات
  • عرضه سرویس به مشتری
 • ·     مدیریت خدمات مشتری

  • توسعه استراتژی مراقبت از مشتری / خدمات مشتری
  • برنامه ریزی و مدیریت مخاطبین خدمات مشتری
  • ارائه خدمات پس از فروش
  • مدیریت فراخوان محصول و ممیزی نظارتی
  • ارزیابی عملکرد خدمات مشتری و رضایت مشتری

و لیست دسته بندی های فرآیندهای مدیریتی و پشتیبان به شرح ذیل می باشد:

·     توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی

  • توسعه و مدیریت برنامه ریزی، سیاست ها و استراتژی های منابع انسانی
  • انتخاب و استخدام کارمندان
  • مدیریت کارمندان در حوزه مشغول بکار شدن، توسعه و آموزش
  • مدیریت روابط بین کارمندان
  • پاداش و حفظ کارمندان
  • استخدام مجدد و بازنشتگی کارمندان
  • مدیریت و تحلیل اطلاعات کارمندان
  • مدیریت ارتباطات کارمندان
 • ·     مدیریت فناوری اطلاعات

  • مدیریت و توسعه روابط مشتریان فناوری اطلاعات
  • مدیریت و توسعه استراتژی کسب و کار فناوری اطلاعات
  • مدیریت و توسعه ریسک و قابلیت ترمیم در فناوری اطلاعات
  • مدیریت اطلاعات
  • مدیریت و توسعه خدمات و راه حل ها
  • استقرار خدمات و راه حل ها
  • ایجاد و مدیریت پشتیبانی خدمات و راه حل ها  
 • ·     مدیریت منابع مالی

  • انجام برنامه ریزی و مدیریت حسابداری
  • انجام حسابداری درآمد
  • انجام حسابداری و گزارش گیری کلی
  • مدیریت حسابداری پروژه های با دارایی ثابت
  • پردازش حقوق و دستمزد
  • پردازش حسابهای پرداختی و هزینه ها
  • مدیریت عملیات خزانه داری
  • مدیریت کنترل های داخلی
  • مدیریت مالیات ها
  • مدیریت وجوه بین المللی
  • انجام خدمات تجارت جهانی
 • ·     تملک، ساخت و ساز و مدیریت اموال

  • برنامه ریزی و به دست آوردن دارایی
  • طراحی و ساخت دارایی های تولید
  • حفظ دارایی های تولید
  • اسقاط دارایی ها
 • ·     مدیریت ریسک های کلان، انطباق، اصلاح و انعطاف پذیری

  • مدیریت ریسک های کلان
  • مدیریت تابعیت از قوانین
  • مدیریت تلاش های اصلاحی
  • مدیریت ترمیم کسب و کار
 • ·     مدیریت روابط برون سازمانی

  • ایجاد روابط بین سرمایه گذاران
  • مدیریت روابط بین حکومت و صنعت
  • مدیریت روابط بین هیأت مدیره و مدیریت عامل
  • مدیریت مسایل حقوقی و اخلاقی
  • مدیریت برنامه روابط عمومی
 • ·     توسعه و مدیریت قابلیت های کسب و کار

  • مدیریت فرآیندهای کسب و کار
  • مدیریت برنامه ها و پروژه ها
  • مدیریت کیفیت کلان
  • مدیریت تغییرات
  • توسعه و مدیریت کلان دانش
  • اندازه گیری و مقایسه
  • مدیریت بهداشت محیط و ایمنی
  • توسعه، مدیریت و ارائه تحلیل

 

نتیجه گیری:

جهت توسعه سیستم فرایندی در یک سازمان بهترین حالت ممکنه این است که حدالامکان از تجربیات موجود استفاده شده و برای سازمان بومی سازی شود. یکی از مهمترین تجربیات در جهان، چهارچوب فرایندی ایجاد شده توسط موسسه APQC می باشد که برای صنایع مختلف تمامی تجربیات موفق جمع آوری شده و در یک قالب ارائه می شود. بروزرسانی این چهار چوب فرایندی به طور دائم توسط این موسسه و سازمان های عضو انجام شده و قابل برای عموم سازمان ها می باشد.

در چهارچوب فرایندی APQC فرایند ها در چهار لایه طبقه بندی شده و در ورژن جدید تا سطح Activity هم ارائه شده است.

 

 

مراجع :

APQC web site: www.APQC.org

Importing the APQC Process Classification Framework: documentation.signavio.com

Summary
اصول مدیریت فرایند در APQC
Article Name
اصول مدیریت فرایند در APQC
Description
مدیریت فرایند کسب و کار یک روش سازمان یافته و نظام مند به منظور شناسایی و تعریف، طراحی، ایجاد، مستندسازی، اندازه گیری، پایش و کنترل کلیه فرایندهای مکانیزه و غیرمکانیزه کسب و کار است.در این مقاله یکی از مهمترین چهارچوب های مدیریتی فرایند های کسب و کار تحت عنوان APQC معرفی می گردد.
Author
Publisher Name
شرکت مهندسی تذروافزار
Publisher Logo

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *