پیاده سازی و استقرار ارتباط نرم افزار ثبت حوادث با سامانه سکان سامانه مانیتورینگ و مدیریت شاخص های کلان بهره برداری

پیاده سازی و استقرار ارتباط نرم افزار ثبت حوادث با سامانه سکان ( سامانه مانیتورینگ و مدیریت شاخص های کلان بهره برداری) برای شرکت های توزیع نیروی برق طرف قرارداد شرکت مهندسی تذرو افزار

شرکت مهندسی تذرو افزار به عنوان شرکتی دانش بنیان و از شرکت های نرم افزاری مورد تایید دفتر مهندسی و راهبری شبکه توزیع برق توانیر می باشد که توانسته است نرم افزارها و محصولات تخصصی صنعت برق کشور را بر اساس دستورالعمل های ابلاغ شده شرکت توانیر طراحی و پیاده سازی نماید. شرکت مهندسی تذرو …

پیاده سازی و استقرار ارتباط نرم افزار ثبت حوادث با سامانه سکان ( سامانه مانیتورینگ و مدیریت شاخص های کلان بهره برداری) برای شرکت های توزیع نیروی برق طرف قرارداد شرکت مهندسی تذرو افزار ادامۀ مطلب »