تذرو

مرکز_تماس_بانکی

راهکارهای هوشمند سازی مراکز تماس و تاثیر آن در بهبود سرویس دهی

راهکارهای هوشمند سازی مراکز تماس و تاثیر آن در بهبود سرویس دهی

ویژگی های نرم افزار مرکز تماس هوشمند، دقیقاً همان چیزی است که مراکز تماس را از مراکز تلفن تجاری متمایز می کند. مراکز تلفن وظیفه ای در قبال پاسخ به مشتری و تعامل با آنها ندارد در صورتی که تنها وظیفه مراکز تلفن، برقراری ارتباط بین تماس گیرندگان و افراد دیگر در سازمان  است. شرکت …

راهکارهای هوشمند سازی مراکز تماس و تاثیر آن در بهبود سرویس دهی ادامۀ مطلب »

شاخص های کلیدی ارزیابی مرکز تماس در صنعت بانکداری

شاخص های کلیدی ارزیابی مرکز تماس در صنعت بانکداری

امروزه مرکز تماس (کال سنتر) به یک بخش حیاتی برای بسیاری سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های خدماتی از جمله بانکها تبدیل شده است و بنابراین شاخص‌های کلیدی عملکرد برای اندازه‌گیری، کنترل و مدیریت مرکز تماس اهمیت می‌یابد. این مقاله به بررسی و پاسخ دو سوال زیر پرداخته است : مراکز تماس چه نقشی در رضایت مشتری …

شاخص های کلیدی ارزیابی مرکز تماس در صنعت بانکداری ادامۀ مطلب »