تذرو

مرکز تماس (Contact center)

کاربردهای مرکز تماس تذرو افزار برای شرکت های بیمه

مرکز تماس بیمه شرکت تذرو افزار و کاربردهای آن برای شرکت های بیمه

امروزه بازار شرکت های بیمه بسیار متمرکز شده است. در این شرایط، ارائه خدمات بیمه ای سریع و منظم، شرکت شما را از سایر شرکت ها متمایز می کند. مشتریان برای حمایت از خانواده، خانه، اتومبیل و بیمه تجاری خود کاملاً به شرکت های بیمه وابسته هستند. بنابراین بسیار مهم است که با مشتریان خود …

مرکز تماس بیمه شرکت تذرو افزار و کاربردهای آن برای شرکت های بیمه ادامۀ مطلب »

مرکزتماس و روش سریع آنالیز مکالمات غیر معمول در مراکز تماس

روش سریع آنالیز مکالمات غیر معمول در مرکز تماس

چکیده پاسخگویی به درخواست ها و پرس و جوهای مشتری از طریق مرکز تماس (Contact center )فراهم گشته است. در اغلب موارد مکالمات صورت گرفته ما بین مشتریان و کارشناسان با هدف تحلیل آن ها و بهبود کارایی مراکز تماس ضبط می گردند. امروزه مکالمات ضبط شده به وسیله مسئولین مراکز تماس مورد بررسی و …

روش سریع آنالیز مکالمات غیر معمول در مرکز تماس ادامۀ مطلب »