استفاده از نرم افزار CRM خودرویی در یکپارچه سازی فرآیندهای بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش

نرم افزار CRM خودرویی جهت یکپارچه سازی فرآیندهای بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش        

در سالهای گذشته، علیرغم استفاده از اینترنت و فناوری های جدید کسب‌ وکارها می‌توانستند به خوبی پیش بروند. امروزه شرایط به شدت به نفع فناوری های جدید تغییر کرده است. با توجه به داده های آماری، حرکت از ساختار سنتی به دیجیتالی برای ارتباط با مشتریان در تمامی حوزه های بازاریابی، فروش و خدمات پس …

نرم افزار CRM خودرویی جهت یکپارچه سازی فرآیندهای بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش         ادامۀ مطلب »