تذرو

ماه: اسفند 1401

تحول دیجیتال در صنعت بانکداری

تحولات صنعت بانکداری: بانکداری دیجیتال، بانکداری مجازی، بانکداری باز

از چندین سال قبل دستگاه های ATM و کارت های اعتباری به تدریج به دنیا معرفی و در کشورهای مختلف توسط مردم استفاده شدند، اما هیچ کس گمان نمیکرد که این کارت ها و دستگاه ها آغازگر تحولی عظیمی در صنعت بانکداری باشند، اتفاقی که به مرور باعث شد تا مراجعه حضوری به شعبات بانک …

تحولات صنعت بانکداری: بانکداری دیجیتال، بانکداری مجازی، بانکداری باز ادامۀ مطلب »

ارتقاء سامانه نرم افزاری مرکز تماس121 شرکت تذرو افزار جهت پاسخگویی تماس های خدمات مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

ارتقاء سامانه نرم افزاری مرکز تماس 121(Call/Contact Center) شرکت تذرو افزار جهت پاسخگویی تماس های خدمات مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

با توجه به قابلیت ها و ویژگی های سامانه مرکز تماس تذرو افزار (محصول TCC) به عنوان یک زیرساخت ارتباطی یکپارچه برای تعریف و مدیریت پاسخگویی در حوزه های مختلف کسب و کارها این امکان در شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران روی زیر ساخت موجود بدون محدودیت فراهم گردید. ایجاد یک نظام پاسخگویی مکانیزه …

ارتقاء سامانه نرم افزاری مرکز تماس 121(Call/Contact Center) شرکت تذرو افزار جهت پاسخگویی تماس های خدمات مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران ادامۀ مطلب »