عملیاتی شدن سیستم پاسخگویی تعاملی IVR مراکز اتفاقات برق 121در سامانه های مرکز تماس شرکت های توزیع برق توسط شرکت مهندسی تذرو افزار

عملیاتی شدن سیستم پاسخگویی تعاملی IVR مراکز اتفاقات برق (121) در سامانه های مرکز تماس شرکت های توزیع برق توسط شرکت مهندسی تذرو افزار

با توجه به دستورالعمل معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر مبنی بر ضرورت پاسخگویی مطلوب به مشترکین در شرایط بحران و پیک بار بصورت مکانیزه، الگوریتم پیشنهادی در قالب طرحواره شماره 5 به شرکت های توزیع برق ابلاغ گردید. بر اساس این الگوریتم فرآیند پاسخگویی به مشترکین از طریق منوی صوتی و سناریوهای تعاملی پیاده سازی …

عملیاتی شدن سیستم پاسخگویی تعاملی IVR مراکز اتفاقات برق (121) در سامانه های مرکز تماس شرکت های توزیع برق توسط شرکت مهندسی تذرو افزار ادامۀ مطلب »