لزوم استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM در شرکت های پتروشیمی

لزوم استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM پتروشیمی

جایگاه مشتری در ارتقاء فعالیت های هر کسب و کاری نقش مهم و کلیدی دارد. چرا که این مشتریان و تعاملات آنها هستند که به یک کسب و کار ارزش و هویت می دهند و باعث رشد، توسعه و بقاء آنها می شوند. سازمان ها همیشه سعی می کنند فرهنگ مشتری مداری را به عنوان …

لزوم استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM پتروشیمی ادامۀ مطلب »