شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پیاده سازی موفق CRM خودرویی

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پیاده سازی موفق CRM خودرویی

مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) جنبه ای حیاتی از تجارت مدرن است و سازمان ها و شرکت ها را قادر می سازد تا روابط قوی تر و پایدارتر با مشتریان خود ایجاد نمایند. CRM خودرویی نیز از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است، زیرا شرکت های خودروسازی در تلاش برای بهبود رضایت و وفاداری مشتریان در بازاری …

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پیاده سازی موفق CRM خودرویی ادامۀ مطلب »