چالش های استقرار نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت بیمه

چالش های استقرار نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت بیمه

CRM نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری بیمه ای به عنوان یک راهکار تجاری به سازمان های بیمه ای کمک می کند تا ضمن ایجاد مزیت رقابتی ، تیم های مدیریت بازاریابی و فروش را نیز تقویت کنند تا فروش و رضایت مشتریان به عنوان نتیجه افزایش یابد. با این وجود ، اجرای این سیستم ساده …

چالش های استقرار نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت بیمه ادامۀ مطلب »