مدیریت فرآیند فروش صادراتی و داخلی در شرکت های پتروشیمی با استفاده از نرم افزار CRM

مدیریت فرآیند فروش صادراتی و داخلی در شرکت های پتروشیمی با استفاده از نرم افزارCRM

نرم افزارCRM پرکاربرد ترین نرم افزار برای بازاریابی و فروش در شرکت های پتروشیمی است.در شرکت های پتروشیمی مدیریت فروش بین المللی می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. این شرکت ها می بایست با مناطق زمانی، زبان ها، فرهنگ ها، مقررات و انتظارات مختلف سر و کار داشته باشند. در ادامه این مطلب چند نکته …

مدیریت فرآیند فروش صادراتی و داخلی در شرکت های پتروشیمی با استفاده از نرم افزارCRM ادامۀ مطلب »