تذرو

نرم افزار CRM پتروشیمی

مدیریت فرآیند فروش صادراتی و داخلی در شرکت های پتروشیمی با استفاده از نرم افزار CRM

مدیریت فرآیند فروش صادراتی و داخلی در شرکت های پتروشیمی با استفاده از نرم افزارCRM

نرم افزارCRM پرکاربرد ترین نرم افزار برای بازاریابی و فروش در شرکت های پتروشیمی است.در شرکت های پتروشیمی مدیریت فروش بین المللی می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. این شرکت ها می بایست با مناطق زمانی، زبان ها، فرهنگ ها، مقررات و انتظارات مختلف سر و کار داشته باشند. در ادامه این مطلب چند نکته …

مدیریت فرآیند فروش صادراتی و داخلی در شرکت های پتروشیمی با استفاده از نرم افزارCRM ادامۀ مطلب »

لزوم استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM در شرکت های پتروشیمی

لزوم استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM پتروشیمی

جایگاه مشتری در ارتقاء فعالیت های هر کسب و کاری نقش مهم و کلیدی دارد. چرا که این مشتریان و تعاملات آنها هستند که به یک کسب و کار ارزش و هویت می دهند و باعث رشد، توسعه و بقاء آنها می شوند. سازمان ها همیشه سعی می کنند فرهنگ مشتری مداری را به عنوان …

لزوم استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM پتروشیمی ادامۀ مطلب »

نرم افزار CRM پتروشیمی شرکت مهندسی تذرو افزار

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های پتروشیمی (نرم افزار CRM پتروشیمی )

نرم افزار CRM پتروشیمی تذرو افزار با راهکارهای مطمئن جهت بازاریابی هدفمند و رابطه مند در پروسه بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان بر اساس نیازسنجی تحولی جدی در صنعت نفت و پتروشیمی ایجاد نموده است. در دنیای امروز هیچ صنعتی از تاثیرات تحول دیجیتال مستثنا نیست. حتی شرکت …

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های پتروشیمی (نرم افزار CRM پتروشیمی ) ادامۀ مطلب »