افزایش سرعت بررسی شاخص های ISQI با استفاده از نرم افزار CRM خودرویی

افزایش سرعت بررسی شاخص های ISQI با استفاده از نرم افزار CRM خودرویی

صنعت خودروسازی در سال‌های اخیر با پیشرفت فناوری و افزایش تقاضای مشتریان، تحول چشمگیری را تجربه کرده است. یکی از عوامل مهم که بر رضایت مشتریان در صنعت خودروسازی تاثیر می گذارد، کیفیت خودروهای تولید شده است. برای اطمینان از اینکه خودروها استانداردهای کیفی مورد نیاز را برآورده می سازند، سیستم های کنترل کیفیت مختلفی …

افزایش سرعت بررسی شاخص های ISQI با استفاده از نرم افزار CRM خودرویی ادامۀ مطلب »