تاثیر استفاده از نرم افزار مدیریت فرآیند در ارائه خدمات غیر حضوری سازمان ها

تاثیر استفاده از نرم افزار مدیریت فرآیند در ارائه خدمات غیر حضوری سازمان ها

کسب و کار های امروزی فرآیند محور هستند ؛ همه اموری که در یک کسب و کار انجام می شود بصورت فرآیندی است ؛ از تهیه قهوه گرفته تا استخدام کارمندان تا حسابرسی معاملات مالی. بنابراین منطقی است که این فرآیندها در قالب های قابل استفاده مجدد که توسط نرم افزار کنترل می شوند ارایه …

تاثیر استفاده از نرم افزار مدیریت فرآیند در ارائه خدمات غیر حضوری سازمان ها ادامۀ مطلب »