طراحی و پیاده سازی سامانه نرم افزاری مرکز تماس و CRM اداره حسابگری بانک صادرات ایران جهت ارائه سرویس به شعب

طراحی و پیاده سازی سامانه نرم افزاری مرکز تماس و CRM اداره حسابگری بانک صادرات ایران جهت ارائه سرویس به شعب

با توجه به همکاری موفق شرکت مهندسی تذرو افزار با بانک صادرات ایران در پیاده سازی سامانه های ثبت و رسیدگی به شکایات، سامانه جامع بازرسی و سامانه جامع حسابرسی داخلی، نیاز جدیدی توسط معاونت مالی اداره حسابگری بانک جهت مدیریت پاسخگویی به درخواست های شعب در امور مالی و حسابگری اعلام شد. لذا تجربیات …

طراحی و پیاده سازی سامانه نرم افزاری مرکز تماس و CRM اداره حسابگری بانک صادرات ایران جهت ارائه سرویس به شعب ادامۀ مطلب »