استقرار سرویس پاسخگویی آنکال (On Call) در سامانه مرکز تماس شرکت بیمه معلّم

استقرار سرویس پاسخگویی آنکال (On Call) در سامانه مرکز تماس شرکت بیمه معلّم

سامانه مرکز تماس (Call/Contact Center) به عنوان یک زیرساخت ارتباطی جهت مدیریت پاسخگویی، در اکثر سازمان های خدمت رسان و مشتری محور راه اندازی می شود، تا فرآیند پاسخگویی به مشتریان از طریق منوی های صوتی و سناریوهای تعاملی پیاده سازی شده در این سامانه، بصورت مکانیزه یا از طریق کارشناسان پاسخگو فراهم گردد. در …

استقرار سرویس پاسخگویی آنکال (On Call) در سامانه مرکز تماس شرکت بیمه معلّم ادامۀ مطلب »