راهکار Omni Channel و نقش آن در کسب و کارها

راهکار Omni Channel و نقش آن در کسب و کارها

امروزه مشتریان در زمان خرید انتظار تجربه­ ای بی ­وقفه و یکپارچه در تمامی درگاه­های ارتباطی فروشنده را دارند. بنابراین کسب و کار­ها نیز ناگزیرند خود را با نیازها و رفتارهای جدید مشتریان تطبیق داده و درک خود را از مصرف­ کننده هدف دوباره ارزیابی کنند. راهکار Omni Channel به فروش در چندین کانال اشاره …

راهکار Omni Channel و نقش آن در کسب و کارها ادامۀ مطلب »