راهکار BPMS وتاثير متقابل آن بر بهبود سيستم هاي موجود در سازمان

راهکار BPMS وتاثير متقابل آن بر بهبود سيستم هاي موجود در سازمان

مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) ابزاری نرم افزاری است که سازمان ها برای مدیریت، ساده سازی و بهینه سازی فرآیندهای تجاری خود از آن استفاده می نمایند. این راهکار به سازمان ها کمک می کند تا فرآیندها خودکار شده، وظایف دستی حذف گشته، خطاها کاهش یافته و کارایی بهبود بخشیده شود. راهکار BPMS به …

راهکار BPMS وتاثير متقابل آن بر بهبود سيستم هاي موجود در سازمان ادامۀ مطلب »