اثیر خدمات نرم افزاری شرکت تذروافزار در دوران کرونا

تاثیر خدمات نرم افزاری شرکت تذروافزار در دوران کرونا

عنوان مصاحبه: ” تاثیر خدمات نرم افزاری شرکت تذروافزار در دوران کرونا “ مصاحبه شونده : آقای مهندس قصاعی ناظر جلسه : آقای مهندس نعمتی   تقریبا تمامی کسب و کار ها، به نحوی تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفتند؛ واقعیت موجود نشان می‌دهد که ما در دورانی به سر می‌بریم که دیدگاه مردم جامعه …

تاثیر خدمات نرم افزاری شرکت تذروافزار در دوران کرونا ادامۀ مطلب »