بیستو چهارمین سالگرد تاسسیس شرکت مهندسی تذرو افزار

بیست و چهارمین سالگرد تاسیس شرکت مهندسی تذرو افزار

بیست و یکم خرداد هر سال تداعی‌کننده تلاش جمعی خانواده تذرو افزار است که با تکیه بر دانش و توانمندی‌های جوانان کشور در جهت تولید داخلی ،توسعه و رونق اقتصادی کشور گام برداشتیم. این نهال کوچک اکنون به درختی 24 ساله تبدیل شده و هر روز بالنده‌تر و پربارتر در مسیر رشد و اعتلا قرار …

بیست و چهارمین سالگرد تاسیس شرکت مهندسی تذرو افزار ادامۀ مطلب »