Blog

بیستو چهارمین سالگرد تاسسیس شرکت مهندسی تذرو افزار

بیست و چهارمین سالگرد تاسیس شرکت مهندسی تذرو افزار

بیستو چهارمین سالگرد تاسسیس شرکت مهندسی تذرو افزار

بیست و یکم خرداد هر سال تداعی‌کننده تلاش جمعی خانواده تذرو افزار است که با تکیه بر دانش و توانمندی‌های جوانان کشور در جهت تولید داخلی ،توسعه و رونق اقتصادی کشور گام برداشتیم.

این نهال کوچک اکنون به درختی 24 ساله تبدیل شده و هر روز بالنده‌تر و پربارتر در مسیر رشد و اعتلا قرار گرفته است.

تمام اهتمام و تلاش همکاران این شرکت، بهبود عملکرد و برداشتن گام های بلندتر در مسیر تولید سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری داخلی است و امیدواریم با تلاش و کوشش مضاعف و با همدلی و وفاق بتوانیم گام های موثرتری در تحقق برنامه ها، اهداف و ماموریت های شرکت برداریم.