بررسی مزایا، خدمات و چالش¬های رویکرد بانکداری باز در ایران

بررسی مزایا، خدمات و چالش های رویکرد بانکداری باز در ایران

بانکداری باز (Open Banking) یکی از شکل­های بانکداری مدرن است که با استفاده از رابط برنامه ­نویسی کاربردی (API) برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک دسترسی آزاد به بانک ها، تراکنش ها و سایر داده های مالی فراهم می شود. بانکداری باز امکان شبکه‌سازی حساب‌ها و داده‌ها را در بین بانک ها و موسسات مالی …

بررسی مزایا، خدمات و چالش های رویکرد بانکداری باز در ایران ادامۀ مطلب »