مولتی چنل Multi Channel در برابر امنی چنل Omni Channel

امنی چنل Omni channel و تفاوت آن با Multi channel

تفاوت Multi channel [1]و Omni channel[2] در نگاه اول هر دوی این استراتژی‌ها مشابه بنظر می‌آیند اما اساساً دو استراتژی بازاریابی متفاوت و متمایز از یکدیگر هستند و دانستن تفاوت این دو حیاتی است. در عصری که مصرف کنندگان از طریق انبوهی از دستگاه های متصل با سازمان شما در ارتباط هستند، دانستن تفاوت میان …

امنی چنل Omni channel و تفاوت آن با Multi channel ادامۀ مطلب »