بانکداری دیجیتال مبتنی بر Omni Channel

دلایل نیاز به بانکداری دیجیتال مبتنی بر Omni Channel چیست؟

صنعت بانکداری به دلیل پیشرفت تکنولوژی همزمان با تقاضای مشتری ، تغییرات سریع و گسترده ای را تجربه می کند.در اکثر مؤسسات مالی، درگاه‌های ارتباطی به صورت سیستم‌های مجزا از یکدیگر طراحی و ایجاد شده‌اند که درنهایت همگی به سیستم‌های Back Office بانک‌ها متصل‌اند. در حال حاضر تجربه کاربری مشتریان یا به عبارت ساده‌تر، احساسی …

دلایل نیاز به بانکداری دیجیتال مبتنی بر Omni Channel چیست؟ ادامۀ مطلب »