تذرو

ماه: آذر 1401

راهکار یکپارچه دولت الکترونیک شرکت مهندسی تذرو افزار

راهکار یکپارچه دولت الکترونیک شرکت مهندسی تذرو افزار

در راستای راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند my.gov.ir نهاد‌های عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند که فرآیند دریافت خدمات در قالب پنجره ملی‌خدمات دولت هوشمند انجام گردد.  هدف از “پنجره ملی واحد خدمات الکترونیک دولت هوشمند” …

راهکار یکپارچه دولت الکترونیک شرکت مهندسی تذرو افزار ادامۀ مطلب »

عوامل موثر در بهبود سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان

هشت ایده عملی برای بهبود سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

مدیریت ارتباط با مشتریان یا CRM فناوری بروز جهت مدیریت تعاملات با مشتریان بالقوه و بالفعل می باشد. این سامانه، سازمان ها را قادر می سازد تا با مشتریان ارتباط برقرار کرده و فرآیندها را به منظور افزایش فروش، سودآوری و بهبود خدمات ساده تر نمایند. به عبارتی دیگر زمانی که از CRM سخن به …

هشت ایده عملی برای بهبود سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM ادامۀ مطلب »

تأثیر راه اندازی سیستم مکانیزه امور مشتریان در شرکت های خودرو سازی جهت ارتقاء کیفیت خدمات پس از فروش

تأثیر راه اندازی سیستم مکانیزه امور مشتریان در شرکت های خودرو سازی جهت ارتقاءکیفیت خدمات پس از فروش

در گذشته، اهمیت خدمات پس از فروش تنها شامل موارد صنعتی و ماشین آلات پیچیده می‌شد، اما با پیشرفت جوامع، جهان از دوره صنعتی بودن به سمت خدماتی بودن پیش رفت و اهمیت خدمات پس از فروش برای تمامی مشاغل از جمله مشاغل خدماتی، تعریفی جدید پیدا کرد. شاید تصور بر این باشد که اهمیت …

تأثیر راه اندازی سیستم مکانیزه امور مشتریان در شرکت های خودرو سازی جهت ارتقاءکیفیت خدمات پس از فروش ادامۀ مطلب »

توسعه سامانه جامع بازرسی بانک صادرات ایران

توسعه سامانه جامع بازرسی بانک صادرات ایران

با توجه به عملیاتی شدن سامانه جامع بازرسی شرکت مهندسی تذرو افزار در سال 1399 در بانک صادرات ایران، تمامی عملیات بازرسی از کنترل، بررسی و تطبیق عملکرد مسئولان و واحدها با ضوابط، مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی به صورت سیستمی و در قالب فرآیندهای مکانیزه برای سطح ادارات مرکزی و شعب …

توسعه سامانه جامع بازرسی بانک صادرات ایران ادامۀ مطلب »

نیازسنجی مشتریان فرآیندی نظام مند

نیازسنجی مشتریان

نیازسنجی مشتریان فرآیندی نظام مند برای مشخص کردن نیاز ها و فاصله میان وضعیت فعلی و مطلوب می باشد. با استفاده بهینه از این ارزیابی، بینش ارزشمندی در مورد فرآیندها ارائه شده و زمینه هایی برای بهبود کارایی ایجاد می گردد. نیاز های مشتریان متفاوت است؛ با این حال بیشتر آن ها در جستجوی محصول …

نیازسنجی مشتریان ادامۀ مطلب »