تذرو

ماه: اسفند 1400

چالش های استقرار نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت بیمه copy

تاثیر وجود راهکار امنی چنل در صنعت بیمه

از آنجایی که امروزه اعضای اکوسیستم‌های دیجیتال به سوی ارائه خدمات و محصولات بیمه ای گام برمی دارند و صنعت بیمه روز به روز رونقی افزایشی را شاهد می باشد، سازمان های بیمه ای می بایست قابلیت‌های دیجیتال و تجربیات آنلاین کاربران خود را تکامل دهند تا قادر به رقابت در بازار باشند. یکی از …

تاثیر وجود راهکار امنی چنل در صنعت بیمه ادامۀ مطلب »

بازگشت سرمایه ROI پیاده سازی BPMS در یک سازمان

ROI پیاده سازیBPMS در یک سازمان

ابزار مدیریت فرآیند کسب و کار[1] فرآیندهای تجاری را خودکار ، یکپارچه و بهینه کرده و کارایی ، چابکی ، سازگاری و بینش ارائه می دهد. BPMS در صنایع بانکی ، بیمه ای ، مخابراتی ، و سایر صنایع به جهت اتوماسیون فرآیندهای دستی استفاده شده تا وقت و انرژی ارزشمند کارمندان که بهتر است …

ROI پیاده سازیBPMS در یک سازمان ادامۀ مطلب »