تذرو

ماه: مهر 1400

نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار

نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار :شاخص های انتخاب شرکت نرم افزاری مناسب برای استقرار موفق BPMS در سازمان

BPMS[1] یا نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار فرآیندهای تجاری را خودکار ، یکپارچه و بهینه کرده و کارایی ، چابکی ، سازگاری و دید ارائه می دهد. BPMS در صنایع بانکی ، بیمه ای ، مخابراتی ، و سایر صنایع به جهت اتوماسیون فرآیندهای دستی استفاده شده تا وقت و انرژی ارزشمند کارمندان …

نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار :شاخص های انتخاب شرکت نرم افزاری مناسب برای استقرار موفق BPMS در سازمان ادامۀ مطلب »

چه نوع سازمان هایی نیاز به سامانه امنی چنل دارند؟

چه نوع سازمان هایی نیاز به سامانه امنی چنل دارند؟

سامانه امنی چنل[1] جهت ایجاد تجربه ای ثابت و دلپذیر برای مشتریان سازمان ها، کانال های ارتباطی مختلف را یکپارچه ساخته و تعاملی بی وقفه با مشتریان ایجاد می کند. این کانال های ارتباطی شامل کانال های فیزیکی (به عنوان مثال فروشگاه های فیزیکی) و دیجیتال (به عنوان مثال وب سایت ها) می باشند. هدف …

چه نوع سازمان هایی نیاز به سامانه امنی چنل دارند؟ ادامۀ مطلب »