تذرو

ماه: بهمن 1399

ضرورت وجود بلوغ سازمانی چیست و شاخص های اندازه گیری بلوغ کسب و کار چه چیزهایی هستند؟

بلوغ سازمان یک مفهوم بسیار کاربردی در مدیریت بهبود فرایند است.ارزیابی بلوغ سازمان نه تنها سطح فعلی قابلیت‌­های سازمان را مشخص می‌کند،بلکه نقاط ضعف سازمان را نیز تعیین می کند

دستاوردهای اجرای پروژه های مدیریت فرایندهای کسب و کار BPM در سازمان های ایرانی

دستاوردهای اجرای پروژه های مدیریت فرایندهای کسب و کار BPM در سازمان های ایرانی

مدیریت فرایندهای کسب و کار یا  BPM ترکیبی از عملکردها با محوریت ایجاد ارزش سازمانی از طریق بهبود فرآیند است که می تواند زمینه ساز تعریف پروژه های احصاء و تعریف فرآیندهای نامشخص ، جستجوی مداوم زمینه های بهبود و همچنین ایجاد تغییرات فرایندها در سازمان باشد. با هر رویکردی که این پروژه ها شروع …

دستاوردهای اجرای پروژه های مدیریت فرایندهای کسب و کار BPM در سازمان های ایرانی ادامۀ مطلب »