طراحی، پیاده سازی و استقرار سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان بانک مرکزی (Contact Center / CRM )

طراحی، پیاده سازی و استقرار سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان بانک مرکزی (Contact Center / CRM )

  سازمانهای مشتری محور برای بالابردن کیفیت ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی مشتریان خود نیاز دارند تا امکان: برقراری ارتباطات مخاطبان با سازمان را از طرق مختلف ارتباطی بصورت دوطرفه، بدون محدودیت زمانی و مکانی و یکپارچه فراهم نمایند. امکان ثبت، گردش درخواست ها، کنترل و ردیابی آنها را در داخل سازمان بصورت Online در …

طراحی، پیاده سازی و استقرار سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان بانک مرکزی (Contact Center / CRM ) ادامۀ مطلب »