هوشمند سازی مرکز تماس 121

آغاز پیاده سازی سناریوی هوشمند سازی ۱۲۱ بر روی مرکز تماس تذروافزار در شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه

سناریوی هوشمند سازی 121 بر روی مرکز تماس تذروافزار

در سال ۱۳۴۵ خورشیدی وزارت آب و برق تشکیل شد و شرکت روشنایی معروف به برق حاج دایی را تحویل گرفت . همزمان نیروگاه جدیدی در نزدیکی محله چاله چاله که اکنون محل شرکت برق منطقه غرب است ، احداث شد که در آن سه مولد “رستون ” هر کدام به قدرت ۲۰۰۰ کیلووات نصب شد . لازم به ذکر است این نیروگاه در سال ۱۳۴۸ به شبکه سراسری متصل شد که در آن زمان پیک بار کرمانشاه ۵ مگاوات به ثبت رسیده است .

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در تاریخ ۱۳۷۲/۱/۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس وطی شماره ۶۰۷۲ با ماموریت توزیع نیروی برق و با عنوان سهامی خاص دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان کرمانشاه به ثبت رسیده و مسئولیت توزیع نیروی برق را در محدوده استان کرمانشاه به عهده دارد

در حال جاضر پیاده سازی سناریوی هوشمند سازی پاسخگویی و اطلاع رسانی ۱۲۱  در مرکز تماس تذروافزار که  در شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه مستقر است  مطابق با آخرین دستورالعمل و الزامات شرکت توانیر آغاز گردیده است.

هوشمند سازی مرکز تماس 121

آغاز پیاده سازی سناریوی هوشمند سازی مرکز تماس ۱۲۱ شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

پیاده سازی سناریوی هوشمند سازی پاسخگویی و اطلاع رسانی در مرکز تماس ۱۲۱ در شرکت توزیغ نیروی برق شمال کرمان مطابق با آخرین دستورالعمل و الزامات شرکت توانیر آغاز گردیده است.

هوشمند سازی مرکز تماس 121

شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران مجهز به سامانه مرکز تماس (contact center) تولید داخل شرکت مهندسی تذروافزار گردید.

شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران ، منطقه ای با مساحت ۹۰۲۴ کیلومتر مربع و شامل شهرستانهای محمودآباد ، نور ، نوشهر ، چالوس ، کلاردشت ، عباس آباد ، تنکابن و رامسر را تحت پوشش دارد که از غرب به استان گیلان ، از شرق به شهرستانهای آمل و فریدونکنار از محدوده شرکت توزیع مرکز مازندران ، از شمال به دریای خزر و از جنوب به رشته کوههای البرز محدود می گردد که شامل ۲۲ شهر و ۹۸۵ روستا   که از این مقدار ۹۷۵ روستا برقدار می باشد .

در حال حاضر پروژه راه اندازی و استقرار مرکز تماس تذروافزار (contact center)  در ۳ شهر این استان آغاز شده است.

هوشمند سازی مرکز تماس 121

آغاز پیاده سازی سناریوی هوشمند سازی ۱۲۱ بر روی مرکز تماس تذروافزار در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

هوشمند سازی 121 بر روی مرکز تماس تذروافزار

شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان بر اساس آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق استا نها از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ از شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان انتزاع و فعالیت خود را به صورت مستقل آغاز نموده است و در حال حاظر جز شرکتهای زیرمجموعه مادر تخصصی توانیر می باشد.

در حال جاضر پیاده سازی سناریوی هوشمند سازی پاسخگویی و اطلاع رسانی ۱۲۱  در مرکز تماس تذروافزار که  در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان مستقر است  مطابق با آخرین دستورالعمل و الزامات شرکت توانیر آغاز گردیده است.

هوشمند سازی مرکز تماس 121

آغاز پیاده سازی سناریوی هوشمند سازی مرکز تماس ۱۲۱ شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

هوشمند سازی مرکز تماس 121

پیاده سازی سناریوی هوشمند سازی پاسخگویی و اطلاع رسانی در مرکز تماس ۱۲۱ در شرکت توزیغ نیروی برق شمال کرمان مطابق با آخرین دستورالعمل و الزامات شرکت توانیر آغاز گردیده است.

توسعه همکاری در حوزه پروژه ملی سیستم جامع امور دانشجویان مبتنی بر BPMS (سامانه سجاد)

سازمان امور دانشجویان که وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد و وظیفه مدیریت امور دانشجویان را بعهده دارد در سال ۱۳۹۰ با ادغام صندوق رفاه دانشجویی، معاونت دانشجویی وزارت علوم، فدراسیون ورزشی دانشجویان و پژوهشگاه تربیت بدنی تشکیل شد. این سازمان به منظور تشکیل مدیریت واحد در اداره امور دانشجویی کشور ایجاد شده است.
در سال ۱۳۹۵ قرارداد طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سیستم جامع امور دانشجویان مبتنی بر BPMS (سامانه سجاد) فی مابین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت مهندسی تذروافزار منعقد گردید.

در حال حاضر سازمان امور دانشجویان و شرکت مهندسی تذروافزار به تعمیق و توسعه همکاری فی مابین جهت بهبود و توسعه فرآیندها اقدام نموده اند.

سامانه ۸۵۲۵ بانک رفاه کارگران مجهز به سامانه مرکز تماس (Contact center) بومی و ایرانی شرکت مهندسی تذروافزار گردید.