call-center-sistan

آغاز استقرار سومین مرکز تماس تذروافزار در شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان

مرکز-تماس-تذرو-توزیع-برق-سیستان

شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان بر اساس آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق استانها از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ از شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان انتزاع و فعالیت خود را به صورت مستقل آغاز نموده است و در حال حاضر جز شرکت های زیرمجموعه مادر تخصصی توانیر می باشد.

در حال حاضر پروژه استقرار سومین سیستم مرکز تماس تذروافزار (Tazarv contact center) در مرکز ایرانشهر این شرکت آغاز شده است.

کارگزاری-سرمایه‌گذاری-ملی-ایران

پیاده سازی و استقرار مرکز تماس تذروافزار (Tazarv contact center) در کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

استقرار مرکز تماس تذروافزار

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران قدیمی‌ترین شرکت کارگزاری فعال در بازار سرمایه می‌باشد که پس از نظر سازمان بورس مبنی بر تفکیک شخصیت حقوقی شرکت کارگزاری از شرکت مادر، در اول تیرماه ۱۳۸۴ با شماره ۲۴۸۹۶۷ به ثبت رسید و در ۲۶/ ۱۳۸۶/۱ بطور رسمی مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نمود

در حال حاضر پروژه استقرار مرکز تماس تذروافزار (Tazarv contact center) در این شرکت آغاز شده است.