سمینار راهکارهای مدیریت ارائه سرویس در چارچوب ITIL مبتنی بر BPMS

شرکت مهندسی تذرو افزار برای اولین بار با نگاهی نو در ایران در خصوص راهکارهای مدیریت ارائه سرویس در چارچوب ITIL مبتنی بر BPMS در تاریخ ۲۶ آبانماه از ساعت ۹ صبح در مرکز همایشهای برج میلاد -سالن سعدی سمینار برگزار مینماید.