تذرو
هوشمند سازی مرکز تماس 121

آغاز پیاده سازی سناریوی هوشمند سازی ۱۲۱ بر روی مرکز تماس تذروافزار در شرکت توزیع نیروی برق ایلام


شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۰  تحت شماره ۹۹۴ در اداره ثبت شرکتهای استان ایلام به ثبت رسیده و مسئولیت توزیع نیروی برق را در محدوده استان ایلام را بعهده دارد. محدوده تحت پوشش این شرکت را عرصه ای به مساحت حدود ۲۰۱۳۸ کیلومترمربع، ۱/۲ درصد مساحت کل کشور، رابه خود اختصاص داده و با جمعیتی معادل ۶۰۰۰۰۰  نفر با ۲۱۸ هزار مشترک که در قالب تعداد ۱۰  مدیریت شهرستان ۵ امور برق بخش می باشد، مشغول به خدمت گذاری در استان ایلام هستند.

در حال حاضر پیاده سازی سناریوی هوشمند سازی پاسخگویی و اطلاع رسانی ۱۲۱  در مرکز تماس تذروافزار که  در شرکت توزیع نیروی برق ایلام مستقر است  مطابق با آخرین دستورالعمل و الزامات شرکت توانیر آغاز گردیده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *