تذرو

راهکارهای نرم افزاری صنعت بانکداری

در سال های اخیر تکنولوژی و فناوری اطلاعات جهت ایجاد روابط نزدیکتر با مشتریان، افزایش سهم کل بازار خدمات بانکی و افزایش درآمد به کمک بانک‌ها آمده است. هر بانکی که بتواند قبل از رقبا نیازهای مشتریان را شناسایی کرده و برای آنها متدولوژی، استاندارد، فرآیند و سیستم های  نرم افزاری فراهم نماید در میدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود.در سال های اخیر تکنولوژی و فناوری اطلاعات جهت ایجاد روابط نزدیکتر با مشتریان، افزایش سهم کل بازار خدمات بانکی و افزایش درآمد به کمک بانک‌ها آمده است. هر بانکی که بتواند قبل از رقبا نیازهای مشتریان را شناسایی کرده و برای آنها متدولوژی، استاندارد، فرآیند و سیستم های  نرم افزاری فراهم نماید در میدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود.

با توجه به نیاز شبکه بانکی کشور به این مهم، شرکت مهندسی تذرو افزار اقدام به عملیاتی نمودن راهکار جامع و یکپارچه در حوزه ارائه خدمات بانکی شامل سیستم های نرم افزاری، استانداردها و فرآیندهای ارائه سرویس و خدمات به مشتریان بانک، کارکنان ستادی و  شعب بانک نموده است.

راهکار شرکت مهندسی تذرو افزار شامل طراحی و پیاده سازی سامانه مرکز تماس( Contact Center) به عنوان نقطه تماس و  ارتباط مشتریان و شعب با بانک با امکان گسترش، کنترل و تنوع کانالهای ارتباطی با مشتریان، نرم افزار CRM با امکان مدیریت و بروزرسانی اطلاعات مشتریان، اطلاع رسانی و اندازه گیری رضایت مشتریان و طراحی و پیاده سازی فرآیندهای ارائه سرویس و خدمات به مشتریان بالفعل و بالقوه (در حوزه بازاریابی و فروش)، شعب بانک، سرویس های فناوری اطلاعات بر بستر سیستمهای مبتنی بر فرآیند (BPMS) می باشد. این فرآیندها که جهت ثبت و پیگیری درخواست ها، شکایات و پیشنهادها، مدیریت دانش و فرآیندهای ازریابی عملکرد و نظارتی شعب و همکاران در سطح بانک اجرایی می گردند در هر لحظه قابل پایش وکنترل می باشند.

سامانه-مدیریت-فرآیندهای-بانکی

برخی از دستاورد های استقرار راهکار جامع تذروافزار:

 •  افزایش دقت در ارائه خدمات و بهبود کیفیت آنها
 • کاهش هزینه های خدمت رسانی و عملیاتی در سازمان
 • ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک در کل سازمان
 • کاهش دوباره کاری ها در ارائه سرویس
 • برقراری ارتباط دو طرفه با مشتریان از طرق مختلف ارتباطی (/Telegram Tel / Fax / SMS / Email / Portal )
 • عملیاتی نمودن فرآیندهای مربوط به کمپین های تبلیغاتی
 • عملیاتی نمودن فرآیندهای رضایت مندی مشتریان
 • امکان پیاده سازی سیستم ها و فرآیندهای ارائه سرویس در لایه Back Office  بانک
 • امکان ارتباط با سیستم های جزیره ای بانک به روش های استاندارد
 • عملیاتی نمودن فرآیند ثبت و پیگیری شکایت مشتریان بر اساس استاندارد ISO 10002:2004
 • یکپارچه سازی فعالیت ها و فرآیندهای کاری با ابزارهای انتقال اطلاعات
 • کنترل و مانیتورینگ وضعیت درخواست ها
 • ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان، شعب جهت تصمیم گیری بهتر
 • ارائه گزارشات از سرویس های تعریف شده ( نرخ رشد مشتریان قدیم و جدید، نرخ نگهداری مشتریان و … )
 • ارائه گزارشات تحلیلی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *