تذرو

نرم افزار ارجاعات

روزآمد ساز ارجاعات ستاد،مرکز،متمرکز و ناحیه

ــ دانلود جدیدترین نسخه نرم افزار ارجاعات، نگارش  ۱،۳،۵  به تاریخ   (۰۱/۰۶/۱۳۹۴) ــ  

تغییرات انجام یافته در نسخه (۰۱/۰۶/۹۴) ۱٫۳٫۵

 • اضافه شدن فیلدهای “آدرس” ، “GpsX” ، “GpsY” و “شماره پرونده مشترک” به فرم درخواست ارجاع
 • اضافه شدن فرم ارجاع به مانیتورینگ ارجاعات
 • تغییر منبع نمایش فیلدهای آدرس در گزارشات نرم افزار
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۰۱/۰۶/۹۴

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۱/۰۳/۹۴) ۱٫۳٫۴

 • اضافه شدن فیلد “آدرس” به گزارش کارتکس انبار
 • اضافه شدن گزارش “فهرست اجناس سرقتی به تفکیک واحد اجرایی”
 • سازگاری با دیتابیس حوادث
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۰۸/۰۴/۹۴

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۵/۰۱/۹۴) ۱٫۳٫۳

 • سازگاری با دیتابیس حوادث
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۰۵/۱۲/۹۳

تغییرات انجام یافته در نسخه (۰۵/۱۲/۹۳) ۱٫۳٫۳

 • رفع مشکلات تعیین سطح دسترسی و تعریف و اختصاص گروه دسترسی‌ها برای کاربران
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۰۵/۱۲/۹۳

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۸/۱۰/۹۳) ۱٫۳٫۱

 • سازگاری با دیتابیس حوادث
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۱۸/۱۰/۹۳

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۹/۰۸/۹۳) ۱٫۳٫۰

 • سازگاری با دیتابیس حوادث
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۲۴/۰۹/۹۳

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۹/۰۸/۹۳) ۱٫۳٫۰

 • حذف بخش ارتباط با مرکز تماس از نرم افزار در پیکر بندی و هنگام ورود به سامانه
 • بهینه سازی دکمه تست ارتباط با دیتابیس در بخش پیکر بندی نرم افزار
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۱۹/۰۸/۹۳

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۷/۰۶/۹۳) ۱٫۲٫۹

 • اضافه شدن آیتم «توضیحات» به جدول قطعات مصرفی و سرقتی در قسمت تکمیل پرونده
 • اضافه شدن ستون «توضیحات» به گزارش فهرست اجناس مصرفی به تفکیک هر واحد اجرایی
 • ارسال خودکار پیام مناسب به نرم افزار ثبت حوادث، پس از تکمیل شدن پرونده «ارجاع شده با خاموشی» توسط کاربران ارجاعات
 • رفع محدودیت ثبت تاریخ شروع در قسمت تکمیل پرونده و بسط آن به محدوده تاریخ ارجاع پرونده تا تاریخ جاری سیستم
 • رفع برخی مشکلات دیده شده در نرم افزار
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۱۷/۰۶/۹۳

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۴/۰۴/۹۳) ۱٫۲٫۸

 • رفع مشکل خطا هنگام باز نمودن پرونده ارجاعی در مانیتورینگ ارجاعات
 • اضافه شدن امکان ورود آمار قطعات سرقت شده در ارتباط با موارد غیر خاموشی در هنگام تکمیل پرونده
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۱۰/۰۴/۹۳

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۰/۰۴/۹۳) ۱٫۲٫۷

 • اضافه شدن امکان چاپ «فرم اعلام استفاده غیر مجاز انرژی در شبکه» طبق دستورالعمل توانیر در بخش مانیتورینگ تحت عنوان «فرم گزارش برق غیرمجاز»
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۱۰/۰۴/۹۳

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۱/۰۹/۹۲) ۱٫۲٫۶

 • اضافه شدن گزارش «آمار ارجاعات به تفکیک امور»
 • اضافه شدن گزارش «آمار ثبت ارجاعات»
 • اضافه شدن گزارش «آمار ارجاعات بر مبنای نوع شبکه»
 • اضافه شدن گزارش «فهرست ارجاعات» (نمونه ۲) به همراه نمایش اطلاعات مشترک
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۱۲/۱۰/۹۱

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۲/۱۰/۹۲) ۱٫۲٫۵

 • اضافه شدن ستون آدرس به مانیتورینگ ارجاعات
 • اضافه شدن آدرس به گزارشات ارجاعات
 • رفع مشکل عدم نمایش پست و فیدر در فرم خام بازدید برای پرونده‌های موقت اقدام شده
 • رفع مشکل عدم نمایش مشخصات اکیپ اعزامی ارجاعات در فرم خام بازدید
 • رفع مشکل عدم درج توضیحات ارجاع در فرم خام بازدید
 • امکان چاپ فرم خام بازدید بعد از تکمیل پرونده
 • اضافه شدن نام واحد ارجاع شده در بالای فرم خام بازدید
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۱۲/۱۰/۹۱

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۷/۰۵/۹۱) ۱٫۲٫۴

 • جداسازی سطح دسترسی ویرایش «پست‌ها»، «فیدرها» و «ترانس‌های پست‌های فوق توزیع» از سطوح دسترسی ذخیره اطلاعات پایه
 • توانایی ایجاد کاربران دیگر با دسترسی کامل (Admin) بطور مستقل در هر نرم افزار (حوادث، بازدید سرویس، ارجاعات و درخواست خاموشی)
 • سازگاری با دیتابیس حوادث
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۱۷/۰۵/۹۱

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۰/۱۲/۹۰) ۱٫۲٫۳

 • نمایش موارد «شماره سریال کنتور، شماره اشتراک و شماره سریال پلمپ» که از ثبت حوادث ارجاع شده‌اند.
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۲۰/۱۲/۹۰

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۱/۱۰/۹۰) ۱٫۲٫۲

 • سازگاری با دیتابیس حوادث
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۰۴/۱۰/۹۰

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۹/۰۹/۹۰) ۱٫۲٫۲

 • رفع مشکل «مشاهده پرونده اولیه» در مانیتورینگ ارجاعات
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۲۰/۰۹/۹۰

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۱/۰۹/۹۰) ۱٫۲٫۲

 • رفع مشکل عدم نمایش تمام آیتم‌ها در کادرهای آبشاری چند انتخابی
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۲۰/۰۹/۹۰

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۶/۰۷/۹۰) ۱٫۲٫۱

 • اضافه شدن فیلتر برای علل ارجاع در گزارشگیری ها
 • اضافه شدن فیلتر شماره پرونده در مانیتورینگ ارجاعات
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۱۶/۰۷/۹۰

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۷/۰۶/۹۰) ۱٫۲٫۰

 • رفع مشکل عدم نمایش کل واحدهای ارجاعی در مدیریت کاربران
 • رفع مشکل فرم خام بازدید
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۲۳/۰۶/۹۰

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۶/۰۶/۹۰) ۱٫۱٫۹

 • هماهنگ سازی با آخرین نسخه‌های دیتابیس تاکنون و رفع مشکل خطا هنگام ذخیره سازی
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۲۳/۰۶/۹۰

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۳/۰۲/۹۰) ۱٫۱٫۹

 • رفع مشکل خطای هنگام اجرا، هنگام فعال بودن ضبط مکالمات در سامانه ثبت حوادث در مواقعی که در یک کامپیوتر نصب باشند.
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۳۱/۰۱/۹۰

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۴/۱۱/۸۹) ۱٫۱٫۸

 • رفع مشکل عدم قبول نوع شبکه بدون تعیین اشکال بوجود آمده مرتبط، در اطلاعات پایه قطعات مصرفی ارجاع
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۲۴/۱۱/۸۹

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۷/۱۱/۸۹) ۱٫۱٫۷

 • رفع مشکل عدم ایجاد سطح دسترسی به «ذخیره قطعات مصرفی ارجاع»، «دلایل ارجاع» و «فهرست بها» در اطلاعات پایه
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۱۰/۱۱/۸۹

تغییرات انجام یافته در نسخه (۰۴/۱۰/۸۹) ۱٫۱٫۶

 • امکان جستجوی آنلاین در هنگام تکمیل پرونده ارجاعات روی نام قطعات مصرفی و عملیات انجام یافته (روی ستون نام رفته و حروف کلمه مورد نظر را تایپ نمایید)
 • رفع مشکل تهیه فرم خام بازدید
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۸/۰۹/۸۹ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۰/۰۵/۸۹) ۱٫۱٫۵

 • اضافه شدن علت اشکال بوجود آمده برای ارجاعات هنگام تکمیل پرونده
 • توانایی ارجاع یک پرونده به کلیه واحدهای اجرایی که حتی دسترسی به آنها وجود ندارد
 • رفع مشکل عدم اعمال فیلتر روی واحد اجرایی در مانیتورینگ ارجاعات، هنگامی که هیچکدام از واحدهای ارجاعی علامت نمیخورد
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۰/۰۵/۸۹ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۰۱/۰۲/۸۹) ۱٫۱٫۲

 • نمایش شماره پرونده‌ای که جنس برای آن خارج شده است در نمایش اطلاعات انبارک
 • ایجاد امکان درج نام تحویل گیرنده جنس در انبارک
 • ایجاد امکان گزارشگیری به تفکیک جنس مصرفی و گیرنده جنس
 • امکان مشاهده سابقه پرونده ارجاع در مانیتورینگ
 • ایجاد امکان ادامه کار پرونده‌ای که توسط یک بخش اجرایی انجام شده و بقیه کار آن مربوط به سایر بخش‌های اجرایی می‌گردد، به واحد اجرایی دیگر برای اتمام کار
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۰/۰۲/۸۹ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.