تذرو

بررسی اصالت بیمه نامه

 

بررسی اصالت بیمه نامهدر این سرویس مشتریان سازمان بیمه ای قادر خواهند جهت اطمینان بیشتر نسبت به بررسی اصالت انواع بیمه نامه های خود اقدام نمایند.  در این سرویس پس از ورود اطلاعات بیمه نامه های صادر شده توسط شرکت های بیمه در بانک اطلاعاتی، مشتریان قادر خواهند بود تا با مراجعه به سامانه استعلام و بررسی اصالت بیمه نامه، با یک فیلد اطلاعاتی منحصر به فرد مانند کد ملی، شماره بیمه و غیره، نسبت به صحت و سقم بیمه نامه صادر شده اقدام نمایند.

اهم دستاوردهای استقرار بررسی اصالت بیمه نامه

• ایجاد بستری برای استعلام، پیگیری و کنترل درخواست بررسی اصالت بیمه مشتریان

• استعلام اصالت انواع بیمه نامه ها به صورت ۲۴ ساعته

• امکان پاسخ دهی آنلاین به استعلام ها

• نظارت پیشگیرانه بر صدور انواع بیمه نامه ها

• کاهش احتمال جعلی و فاقد اعتبار بودن بیمه نامه ها

• پیشگیری از صدور انواع بیمه نامه جعلی و یا تقلبی

• کاهش زمان صرف شده برای استعلام بیمه ها از طرف مشتریان

• افزایش رضایت مشتریان در رابطه با درخواست استعلام بیمه نامه