تذرو

انجام خدمت سربازی به صورت امریه در شرکت دانش بنیان مهندسی تذرو افزار

شرایط افراد مشمول جهت استفاده از معافیت سربازی دانش بنیان:

افرادی که تمایل دارند خدمت وظیفه عمومی آنها در یکی از شرکت های دانش بنیان به عنوان پرسنل و در قالب امریه سپری شود باید دارای شرایط زیر باشند:

  • شخص باید به عنوان یک فرد کلیدی در شرکت های دانش بنیان مشغول کار باشد
  • شرکت دانش بنیان اظهارنامه مالیاتی داشته و فروش آن بیش از یکصد میلیون تومان باشد
  • فرد متقاضی حداقل ۳ ماه دارای سابقه بیمه از شرکت  دارای مدرک دانش بنیان باشد
  • فرد باید از کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشد و اگر هم دانشجوی دکتراست، می بایست از رساله خود دفاع کرده باشد
  • بیشتر از ۳ سال از تاریخ فراغت از تحصیل وی نگذشته باشد

 

فرآیند اعطای معافیت سربازی دانش بنیان

فرد متقاضی باید اطلاعات خود و شرکت را در سامانه sina.bmn.ir ثبت نموده و فرآیند ثبت نام را تکمیل نماید. در اثناء ثبت نام، شرکت باید معرفی نامه ای برای فرد متقاضی صادر نموده و اسکن این نامه نیز باید در سامانه sina.bmn.ir در محل مخصوص بارگزاری گردد. پس از اتمام فرایند معاونت علمی ریاست جمهوری موارد را پیگیری کرده و سپس از آن نتیجه را اعلام می نماید.

خدمت امریه ارتباطی با آموزشی ندارد. به عبارت دیگر افرادی که از هر طریقی میخواهند امریه شوند، باید دوره آموزشی را به مدت ۲ ماه گذرانده و سپس به شرکت و یا نهادی که در آن امریه شده اند مراجعه نمایند.هر شرکت دانش بنیان که دارای فروش مندرج در اظهارنامه مالیاتی باشد، می توانند یک نفر را به عنوان سهمیه خود معرفی کنند و به ازای هر سیصد میلیون تومان فروش مندرج در اظهارنامه مالیاتی و یا هر ۱۰ نفر نیروی انسانی شاغل بیمه شده، می توانند یک نفر دیگر را به عنوان سهمیه خود معرفی نماید.

 

اطلاعات تکمیلی

 

بازگشت به صفحه دعوت به همکاری