تذرو

ارزیابی نظارتی شعب و همکاران

موضوع ارزیابی نظارتی بر عملکرد شعب در بانک های کشور تا آن حد اهمیت یافته است که مدیران ارشد معتقدند که   ” آنچه را که نتوان اندازه ‏گیری نمود، نمی‏توان مدیریت کرد” . بر این اساس و با توجه به مقررات تدوین شده از سوی بانک مرکزی، بانک های کشور برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود که شامل هماهنگی با استانداردهای مهم بانکداری، گسترش خدمات مالی و تطبیق فعالیت های بانکی با سیاست های پولی و اعتباری می باشد، نیازمند نظارت بر سیستم ها، روش های اجرایی و چگونگی فعالیت مدیران شعب می باشند. بدین منظور بانک ها برای دستیابی به این اهداف نیازمند اندازه‏گیری و ارزیابی عملکرد شعب و همکاران هستند تا بتوانند بر اساس پارامترها و معیارهای نظارتی، شعب خود را با یکدیگر مقایسه کرده، از نقاط ضعف و قوت آنان و تخلفات صورت گرفته آگاه شده و با توجه به این اطلاعات جهت اثربخشی و انجام اقدامات اصلاحی برنامه ریزی های مشخصی را انجام دهند.

روند اجرایی شدن این فرآیند بدین صورت است که چک لیست های ارزیابی نظارت برای بازدید تیم های بازرسی بصورت دوره ای در یک تاریخ مشخص و یا به صورت موردی آغاز می گردد تا بر اساس پارامترهای تعیین شده و نتیجه آن مشکلات و  نارسائی ها شناسایی شده و نسبت به اقدامات اصلاحی و افزایش کیفیت سرویس دهی اقدام گردد.

شناسایی تخلفات، نقاط ضعف و قوت شعب و رفع نقاط ضعف آنان، همسو شدن عملکردهای بانک با سیاست های مالی و پولی، طبقه بندی و رتبه بندی شعب و ایجاد یک شبکه بانکی سالم از دستاوردهای اجرایی شدن این فرآیند می باشد.

اهداف و وظایف :

وظایف اصلی این فرآیند عبارتند از:

 • تعریف فرم های ارزیابی نظارتی شعب و همکاران و ایجاد گردش کاری بر اساس روال های اجرایی
 • انجام ارزیابی موردی و دوره ای در بازه های زمانی مشخص
 • ثبت کردن تخلفات و اقدامات اصلاحی و اولویت بندی آن
 • شناسایی تخلفات جهت رفع و پیگیری آن
 • ارائه راهکار اساسی و اطلاع رسانی آن و در نتیجه آنالیز و ریشه یابی اساسی تخلفات
 • تعریف روال های مشخص از ماموریت بازرسان و دستور کار بازرسان
 • قابلیت تعریف مهلت ارزیابی توسط تیم های بازرسی
 • امکان اطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیامک
 • افزودن فایل یا مستندات مرتبط با ارزیابی و ثبت چک لیست ها

اهداف فرآیند ارزیابی نظارتی شعب و همکاران:

 • نظارت بر نحوه فعالیت شعب و همکاران با توجه به استانداردها و قوانین وضع شده
 • بررسی تخلفات صورت گرفته با اولویت بالا در اسرع وقت و حل ریشه ای آن
 • انجام اقدامات اصلاحی برای بهبود وضعیت و کاهش تخلفات
 • اعمال طرح های تشویقی و تنبیه ی برای شعب و همکاران
 • حفظ ثبات و اعتبار نظام مالی
 • کاهش ریسک ضرر و زیان سپرده گذاران
 • ارتقا سطح شفافیت
 • حفظ یک شبکه بانکی سالم از طریق تأمین امنیت سپرده ها و جلوگیری از تخلفات

ارتباط فرآیند ارزیابی نظارتی شعب و همکاران با سایر فرآیندها

این فرآیند جهت حصـول اطمینان از عملکرد بانک ها، پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، بهبود و افزایش کیفیت ارائه سرویس به مشتریان و رسیدن به اهداف سازمانی بـا سرویس ها و فرآیندهای مکمل زیر همکاری می نماید:

 • فرآیند بهبود مستمر

تمامی این فرآیندها به یکدیگر وابسته هستند و عموما از ابزارها و اطلاعات یکسانی استفاده می کنند. به عبارت دیگر تمامی این فرآیندها و نتایج آنها می تواند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در فرآیند ارزیابی نظارتی شعب و همکاران تاثیر گذار میباشد.

برخی گزارش های فرآیند ارزیابی نظارتی شعب و همکاران:

 • گزارش های آماری از تعداد تخلفات صورت گرفته در بازه زمانی مشخص
 • گزارش های آماری از اقدامات اصلاحی انجام گرفته در بازه زمانی مشخص
 • گزارش های آماری از امتیازات کسب شده توسط هر شعبه یا سیستم ها
 • گزارش های آماری و داشبوردهای مدیریتی از پیگیری وضعیت فعلی فرآیندهای ارزیابی
 • گزارش های آماری از تعداد اقدامات اصلاح شده با گذشت زمان مشخص
 • گزارش های آماری از روند بررسی فرآیندها توسط بازرسین در بازه زمانی مشخص