تذرو

مقالات اخیر

ارتقاء و اورهال کامل سه دستگاه رکوردر فرودگاهی حرفه ای HCLS3000 فلات قاره

ارتقاء و اورهال کامل سه دستگاه رکوردر فرودگاهی حرفه ای HCLS3000 در سه فرودگاه وابسته به شرکت نفت فلات قاره ایران فرودگاههای سیری، لاوان و بهرگان

با توجه به ضرورت به روز رسانی و ارتقاء تجهیزات ناوبری فرودگاهی که مطابق استانداردهای انکس 10 ایکائو و اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی

ادامه مطلب »
عملیاتی شدن سیستم پاسخگویی تعاملی IVR مراکز اتفاقات برق 121در سامانه های مرکز تماس شرکت های توزیع برق توسط شرکت مهندسی تذرو افزار

عملیاتی شدن سیستم پاسخگویی تعاملی IVR مراکز اتفاقات برق (121) در سامانه های مرکز تماس شرکت های توزیع برق توسط شرکت مهندسی تذرو افزار

با توجه به دستورالعمل معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر مبنی بر ضرورت پاسخگویی مطلوب به مشترکین در شرایط بحران و پیک بار بصورت مکانیزه، الگوریتم

ادامه مطلب »