آشنایی با مفاهیم RPA, BPA و BPM تفاوت ها و کاربردهای مختلف آنها

آشنایی با مفاهیم RPA, BPA و BPM :تفاوت ها و کاربردهای مختلف آنها

RPA (Robotic Process Automation) ، BPA (Business Process Automation) و (Business Process Management) BPM ، سه مفهوم مختلف در حوزه مدیریت و بهینه‌سازی فرآیندهای کسب و کار هستند. این سه مفهوم در زمینه‌های متفاوتی از نرم‌افزار و فناوری‌ها استفاده می شوند و تعاریف و کاربردهای مختلفی دارند. RPA (Robotic Process Automation) یک فناوری است که …

آشنایی با مفاهیم RPA, BPA و BPM :تفاوت ها و کاربردهای مختلف آنها ادامۀ مطلب »