CRM و BPM

نقاط مشترک و تفاوتها میان CRM و BPM

CRM و BPMنقاط مشترک و تفاوت­ها  تهیه شده توسط:احسان عباس زاده  شرکت مهندسی تذروافزار تاریخ:۲۴/۰۶/۱۳۹۶ ۱- چکیده هدف از این مقاله بررسی رابطه موجود بین CRM و BPM، نقاط مشترک، تفاوت­ها و ارائه شرایطی است که هر دو ممکن است نیاز به همکاری داشته باشند. ۲- کلمات کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری [۱]، مدیریت فرآیند­های …

نقاط مشترک و تفاوتها میان CRM و BPM ادامۀ مطلب »