سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی برBPM ، رویکردی جامع برای ارتقای اثربخشی و کارایی کسب و کارهای صنعت پتروشیمی

BPMS در پتروشیمی، رویکردی جامع برای ارتقای اثربخشی و کارایی کسب و کارهای صنعت پتروشیمی

امروزه صنعت پتروشیمی، نفت و گاز با تغییر سرمایه گذاری ها و استانداردها، شاهد نوسانات قابل توجهی در زنجیره حمایت و سود است. به گزارش ایندیپندنت، رقابت فزاینده و استانداردهای در حال تکامل، به تغییر نحوه رشد شرکت‌های پتروشیمی در اقتصاد فعلی منجر میشود. برای حرکت رو به جلو و طی کردن مسیر پیشرفت، شرکت‌های …

BPMS در پتروشیمی، رویکردی جامع برای ارتقای اثربخشی و کارایی کسب و کارهای صنعت پتروشیمی ادامۀ مطلب »