Blog

CRM سازمانی تنها یک نرم افزار نیست، CRM یک راهکار برای سازمان هاست

CRM تنها یک نرم افزار نیست، CRM یک راهکار برای سازمان هاست

CRM سازمانی تنها یک نرم افزار نیست، CRM  یک راهکار برای شرکت هاست که باید درون سازمان آن شرکت از مدیریت تا پرسنل عادی پیاده سازی شود…

CRM سازمانی تنها یک نرم افزار نیست، CRM یک راهکار برای سازمان هاست

بازاريابی سنتی بر پايه چهار P، Product، Promotion، Place، Price تمرکز داشت و مساله اصلی در آن افزايش حجم مراودات مشتريان و فروشندگان محسوب می شد. ولی امروزه استراتژی CRM فراتر از افزايش حجم مراودات است. اهداف اين نگرش نوين عبارتند از افزايش نگرش مثبت و گرایش به سازمان از طريق رضايت مشتری در سازمان ها.

در CRM ما بايد نماينده امين (Trusted Agent) مشتری باشيم، به طوريکه بدست آوردن اعتماد مشتری همواره بايد يکی از اهداف اوليه در راه ايجاد رابطه بلند مدت با مشتريان باشد. ارتباط با مشتری بايد با تمام ابعاد فرآيند درون سازمان گره خورده باشد، فقط در صورت برقراری اعتماد، بين مشتری و فروشنده امکان تبادل اطلاعات بوجود می آيد. در دنيايی که ميزان وفاداری مشتريان به کالاها و خدمات روز به روز کمتر می شود، تنها راه حفاظت از موقعيت رقابتی، داشتن روابط مبتنی بر اعتماد با مشتريان است. در غير اين صورت، تنها راه باقی مانده برای فروشنده رقابت بر مبنای قيمت خواهد بود.

 صرف تهیه کردن نرم افزار CRM سازمانی دلیلی برای موفق بودن روابط با مشتریان نخواهد بود!

صرف تهیه کردن نرم افزار CRM سازمانی دلیلی برای موفق بودن روابط با مشتریان نخواهد بود!

در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) مهم ترین هدف ایجاد رابطه قوی با مشتریان و بدست آوردن رضایت آنان از خدمات ارائه شده توسط شرکت می باشد،در  سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان سعی می شود از تمام پتانسیل های موجود هر مشتری بهترین استفاده صورت گیرد، زیرا هزینه بدست آوردن مشتری جدید بیشتر از هزینه جلب رضایت مشتری موجود و استفاده از این پتانسیل است. CRM سازمانی با جمع آوری تمامی اطلاعات سعی بر آن دارد تا همیشه ارتباط خود را با مشتریان و کسانی که ارتباط کمی با آنها موجود است (شاید تنها یک بار تماس گرفته باشند) حفظ کند و بهبود بخشد.

سیستم با جمع آوری اطلاعات و ثبت منابع دریافت این اطلاعات  درباره ی محصولات و خدمات، چشم انداز جدیدی را در برابر مدیران شرکت ها می گشاید و به آنان کمک می کند تا مسیرهای ارتباطی شرکت یا موسسه را نسبت به بازخورد محصولات خود در بازار تعریف و تصحیح نمایند.

همچنین CRM سازمانی با استفاده از منابع اطلاعاتی ثبت شده گزارش های متنوعی را درباره محصولات و خدمات ارائه شده نسبت به تبلیغات و بازاریابی و هزینه های انجام شده و درآمدها از آن منابع ارائه می دهد. از دیگر کارایی های سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان می توان به پشتیبانی و خدمات پس از فروش اشاره کرد.

در CRM سازمانی رکن اصلی حفظ و بهبود ارتباط با مشتریان است ، هر مشتری پس از خرید محصول و یا استفاده از خدمات نیاز به پشتیبانی و خدمات پس از فروش دارد و این موضوع باعث رضایتمندی مشتری و جلب اعتماد او می شود و از طرفی دیگر باعث بالا رفتن احتمال فروش محصولات دیگر با استفاده از این ارتباط به خود آن مشتری و یا از طریق آن مشتری به سایرین (همکاران، دوستان و …) می شود ، همچنین مزیت دیگر این قسمت بهبود سطح محصولات و خدمات ، رفع ایرادات احتمالی و تولید محصولات جانبی موثر میباشد.

نکته ای باید در تعریف سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان به آن اشاره شود اینست که CRM سازمانی تنها یک نرم افزار نیست، CRM  یک راهکار برای شرکت هاست که باید درون سازمان آن شرکت از مدیریت تا پرسنل عادی پیاده سازی شود، نرم افزار فقط بخشی از سیستم ارتباطی با مشتریان است و صرف تهیه کردن نرم افزار دلیلی برای موفق بودن روابط با مشتریان نخواهد بود .

CRM تنها یک نرم افزار نیست، CRM یک راهکار برای سازمان هاست

CRM يک فلسفه فرآيند کسب و کار است

هزينه بدست آوردن يک مشتری جدید بسيار سنگين است. از سوی ديگر، از دست دادن يک مشتری تنها به معنای محروم شدن از خريد و درآمد تمام عمر از وی نيست. بنا به يافته های Tarp، واحد پژوهش وزارت بازرگانی ايالات متحده، هر مشتری ناخشنود برداشت خود از بنگاه را دست کم به 11 نفر منعکس می کند و اين زنجيره موجب از دست رفتن بخش بزرگی از مشتريان نهان (بالقوه) چنان سازمانی می گردد.
همه مشتريان ناخشنود را نبايد از دست رفته دانست. امروزه بسیاری از سازمان ها نظام هايی را برپاکرده اند که صميمانه ديدگاه مشتريان  ناخشنود را جويا شده و در پی رفع مشکل بر می آيند. ديگر از تابلوهايی که بر پيشخوان بيمارستانها جا می دادند و مضمون آن ” شکايت ها تنها بين ساعات نه تا ده بامداد پذيرفته می شوند“ بود، خبری نيست. بسياری از سازمان ها شماره تلفن رايگان و بيست و چهار ساعته ای را بر روی تمام فرآورده ها چاپ می کنند که بدان وسيله مشتری می تواند ناخشنودی، شکايت و پيشنهادهای خود را هرگاه که بخواهد به سازمان اعلام کند.

افزايش بهره وری سازمانی با نرم افزار CRM

افزايش بهره وری سازمانی با نرم افزار CRM

CRM يک فلسفه فرآيند کسب و کار است که استراتژی، فرهنگ، فرآيندها و تکنولوژی سازمان را تحت الشعاع روابط با مشتريان قرار می دهد. اين فلسفه تمام نقاط تماس سازمان با مشتری را متاثر می سازد و تمام بخش هايی از سازمان را که به صورت مستقيم يا غير مستقيم با مشتريان در ارتباط هستند، شامل می شود. اين فلسفه از طريق چهار روش زير بهره وری را در نقاط تماس مشتريان با سازمان افزايش می دهد.

-1ارتباطات Communication

برقراری ارتباطات بهتر بين بخش های مختلف سازمان ( درون سازمانی) و بين سازمانی و مشتريان (برون سازمانی)

-2 کارايی Efficiency

افزايش کارايی به وسيله ابزارهاي خودکار ايجاد نامه، ايجاد گزارش، تنظيم اسناد و … . از طرف سازمان برای مشتريان.

-3اثر بخشی Effectiveness

افزايش اثربخشی بوسيله ابزارهای دسترسی زمان واقعی Real Time Access به قيمت ها و موجودی کالا، تنظيم سفارش خودکار، کاتالوگ های بصری و غيره برای مشتريان.

-4تصميم سازی Decision-Making

گردآوری تدريجی اطلاعات مورد نياز برای تصميم گيری سازمانی بر اساس تحرکات بازار و مشتريان.

نقش CRM در مشتری محوری در همه ابعاد سازمان

زمانی که يک سازمان از محصول مداری به مشتری محوری سوق پيدا می کند، بايد فرآيندها و رفتارهای مشتری محور را در زيرساخت های جديد حمايت کند. تغييراتی که همه ديوارها را فرو می ريزد، کارکنان را آموزش می دهد که بتوانند در محيط جديد کار تيمی انجام دهند. ارتباطات را تسهيل می کند، ابزار پيچيده اطلاعاتی بکار می برد تا تصميمات مشتری محور گرفته شوند. ابزارهای اطلاعاتی به مديران اجازه می دهد متوجه روندهايی که قبلا نمی ديدند بشوند، روابط بالقوه را کشف کرده و ارتباطات پنهان را شناسايی کنند.

CRM يک فلسفه فرآيند کسب و کار است

در رویکرد سنتی، فروشنده محصولات سازمان را مديريت می کند و مديران سازمان، مسئول ميزان فروش فعلی محصولات سازمان هستند. در حالی که در CRM فروشنده ،مشتريان سازمان را مديريت می کند و مديران سازمان مسئول پاسخگويی به رشد ارزش های مورد نياز اين مشتريان در طی زمانی که سازمان به فعاليت خود ادامه می دهد می باشند. بنابراین همه مدیریت های یک سازمان فارغ از شرح وظائف خود در مدیریت رفتار با مشتری مسئولیت یکسان دارند.

دلایل موفقیت یک CRM سازمانی

دلایل موفقیت یک CRM سازمانی

همانطور که اشاره شد فقط صرف خرید یک نرم افزار نمی تواند دلیلی برای موفقیت در ارتباط با مشتریان باشد، از دلایلی که می تواند به موفقیت یک CRM    منجر شود می توان به مورد زیر اشاره کرد:

1-      پیاده شدن  CRM به عنوان یک راهکار در سازمان:

ارتباط موثر با مشتریان باید به عنوان یک راه کار در تمام سطوح یک سازمان پیاده سازی شود و هر شخصی با جایگاه خود در سیستم آشنا باشد.

2-      بلوغ نرم افزاری سازمان:

یکی از عمده ترین مشکلات شرکت ها در زمینه عدم بلوغ نرم افزاری در سازمان است، کاربرانی که می خواهند با یک  CRM کار کنند حتما باید دارای تجاربی در زمینه کار با نرم افزار های ساده تر داشته باشند، در شرکتی که افراد با کامپیوتر و نرم افزارهای اداری رایج آشنایی نداشته باشند نمی توان انتظار موفقت در زمینه CRM  را داشت.

3-      مشخص بودن وظایف هر شخص و گروه در سازمان:

افراد باید بدانند نقش و وظیفه آن ها در سیستم چیست و چه عملی را در چه زمانی باید انجام دهند. بهینه سازی ارتباط با مشتری یک فرایند گروهی است و برای موفقیت در آن تمامی افراد باید با کار گروهی و نوع اجام وظایف آشنا باشند.

 

 

ویژگیهای نرم افزار CRM کارآمد در صنعت بیمه

نرم افزار CRM کارآمد در صنعت بیمه چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

ویژگیهای نرم افزار CRM کارآمد در صنعت بیمه

این مقاله به بررسی عوامل کارآمد و تاثیر گذار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در صنعت بیمه می پردازد.برای این منظور،  چندین مقاله تخصصی را در مورد راه حل ­های مختلف در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری بررسی کرده و با استناد به استانداردهای خدمات مشتری و مدلهای مورد استفاده در مدیریت ارتباط با مشتری به بیان شاخص های کارآمد CRM در صنعت بیمه پرداخته شده که مهمترین آنها شامل مدیریت کانال‌های ارتباطی، بازاریابی، فروش و خدمات و هوش تجاری می باشد که علاوه بر مولفه های فناوری، مولفه های انسانی نیزجهت اطمینان از اجرای موفقیت آمیزCRM حائز اهمیت می­باشد.

مقدمه

با افزایش مشتریان و افزایش انتظارات آنها از صنعت بیمه، این صنعت را ملزم به توجه و معرفی هرچه بیشتر ابتکارات جدید در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری نمود، این ابتکارات تاثیر بسزایی در فروش محصولات بیمه داشته و از آنجایی که سودآوری بخش بیمه عمدتا به خدمات ارائه شده و تامین منظم تقاضای مشتری بستگی دارد، لذا ابتکارات CRM باید پایه و اساس صنعت بیمه باشد، که عمده ترین آنها جذب و حفظ مشتری است. هدف از این مقاله معرفی خصوصیات یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت بیمه می­باشد به همین منظور ابتدا به معرفی CRM  و اهداف آن پرداخته و در ادامه با ذکر خصوصیات یک  CRM خوب، شاخص های یک CRM کارآمد در صنعت بیمه ارائه شده است.

CRM چیست و چه اهدافی دارد؟

CRM چیست و اهداف نرم افزار CRM

CRM یک نگرش و بخشی از استراتژی کسب‌و‌کار یا بازاریابی است و به دنبال ایجاد، حفظ، توسعه و تعمیق رابطه با مشتریان در طول چرخه عمر مشتری است.

مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM با گردآوری داده‌های مشتری از کانال‌های مختلف مثل وب‌سایت، تماس تلفنی، گفت‌و‌گوی زنده، شبکه‌های اجتماعی و… کمک به شناسایی مشتریان و دغدغه‌های آن‌ها می کند و امکان دسته بندی و ارتباط گرفتن با آنها را مهیا می­نماید . علاوه بر این، CRM به سازمانها این امکان را می­دهد تا نقاط قوت و ضعف خود را بهتر شناخته و در جهت بهبود موارد خود تلاش نمایند.
در واقع مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با بهینه‌سازی فرایند بازاریابی، فروش و پشتیبانی به دنبال جلب رضایت مشتری و افزایش سود‌دهی در طولانی‌مدت است.

خصوصیات یک CRM خوب چیست؟

آماده سازی برای یکپارچگی و ساده بودن در نرم افزار CRM:

اطلاعات یک مشتری در سیستم­های مختلف نرم افزاری نگهداری می­شود.  با توجه به استانداردها این امکان فراهم می­شود تا امکان یکپارچگی براساس رابطهای نرم افزاری، اتخاذ معماری­های مبتنی بر استانداردها مهیا  ­گردد.

دسترسی از راه دوردر نرم افزار CRM:

امروزه نرم افزار CRM امکان دسترسی به اطلاعات شرکت ها و همچنین مشتریان را  از هرجای دنیا و در هر زمانی از طریق اینترنت فراهم می نمایند.

مدیریت کمپین هادر نرم افزار CRM:

نرم افزار CRM باید امکان مدیریت کمپین های شما را فراهم نمایند. تلفن همراه در حال حاضر به یکی از مهمترین محمل های  نرم افزار CRM تبدیل شده است.

انعطاف پذیری و سفارشی سازی در نرم افزار CRM:

علاوه بر انعطاف پذیری و سفارشی سازی، باید اختصاصی سازی به شکلی ساده و شیوه ای آسان انجام گیرد.

پیگیری فروش در نرم افزار CRM:

یک سیستم CRM قوی باید ویژگی قابلیت پیگیری مشتریان و ارتباطات آنها را داشته باشد.

نرم افزار CRM در صنعت بیمه

صنعت بیمه از جمله مهم­ترین صنایعی است که در سال‌های اخیر نرخ رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و نقش مهم و حساسی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا کرده است.صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص ­های توسعه یافتگی کشورها، از یک سو به عنوان یکی از عمده ­ترین نهادهای اقتصادی مطرح می­ باشد و از سوی دیگر، فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی می­کند. یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که باعث موفقیت و رشد و بقاء شرکت‌های بیمه در یک محیط پر از تغییر و رقبا و شرکای تجاری گوناگون و سرسخت می‌شود، بازاریابی است.امروزه بازاریابی بیمه به خصوص در امر آموزش بیمه و تعلیم و تربیت بیمه‌گر و روابط با مشتری، اهمیت بیشتری پیدا کرده است، ولی نکته‌ای که باید به آن توجه شود، این است که با توجه به تغییرات مداوم در محیط، روش بازاریابی نیز ملزم به تغییر از حالت سنتی به حالت مدرن است. بر اساس این اصلِ بازاریابی، که حفظ مشتریان کنونی سودمندتر از جذب مشتریان جدید است، بسیاری از شرکت‌ها به جای پیاده‌سازی بازاریابی مدرن، در خصوص بازاریابی مبتنی بر روابط فعالیت می‌کنند. به تازگی شرکت­ها متوجه شده ­اند که به منظور گسترش چنین روابطی، یک رویکرد متفاوت مورد نیاز است. در نتیجه شرکت­ها روش مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM را به کار گرفته اند. نرم افزار  CRM بیمه داده های اساسی مربوط به افراد بیمه شده یا افرادی که به دنبال یک بیمه نامه جدید هستند را ذخیره کرده و کارفرمایان بیمه می­توانند به راحتی این اطلاعات را بررسی کرده و پیشنهادات مدیریت شده و منحصر به فردی را به مشتریان ارائه دهند.

خصوصیات یک نرم افزار CRM کارآمد در صنعت بیمه

نرم افزار CRM کارآمد در صنعت بیمه

 

مدیریت ارتباط با مشتری طیف گسترده ای از فعالیت ها را ایجاب می­کند که از تقسیم بندی مشتریان در پایگاه داده آغاز و با جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود ادامه می­یابد. بنابراین CRM فقط یک فناوری نیست بلکه یک سیستم هوشمند، رویکرد مشتری محوری سازمان در برخورد با مشتریان خود است.

خصوصیات یک CRM کارآمد در صنعت بیمه به شرح زیر می­باشد:

 1. پایگاه داده غنی از مشتریان: برای دسته بندی عادلانه و موثر مشتری، نیاز به پایگاه داده­ای شامل اطلاعات کاملی از مشتریان و سبک زندگی و کلیه نیازها و ترجیحات آنها می­باشد، که البته چالش بیشتر سازمان­ها در جمع آوری این داده­ها است.
 2. تجزیه و تحلیل این پایگاه های داده : اهداف تجزیه و تحلیل اطلاعات، تقسیم بندی ، فروش متقابل ، حفظ طولانی مدت مشتری و غیره است. این اهداف از طریق روش های مختلف تجزیه و تحلیل یعنی ارتباط داده ها ، خوشه بندی یا طبقه بندی حاصل می شوند.
 3. کمپین­های تبلیغاتی: از اولین کمپین های تبلیغی گرفته تا تبدیل نهایی مشتری، نرم افزار CRM بیمه باید سررشته دریافتی از مشتریان را برای اطمینان از عدم از دست دادن هر یک از آن ها، پیگیری کند.
 4. اهمیت تعامل با بیمه گر: این ویژگی از بکارگیری کانال های مختلف ارتباطی با در نظر گرفتن نوع مشتری و تجربه ارتباطی مشتری است که برای یک مدیریت خدمات کارآمد بسیار مهم است.

CRM ارتباط بین کانالهای مختلفی که سازمان از طریق آنها خدمات به مشتریان خود ارائه می دهد را انجام می دهد که عبارت است از ارتباط مداوم بین کانالهای مختلف (مراکز تماس ، شرکتهای تابعه فروش و خدمات ، درگاه ها)  که روشی برای ذخیره و دستیابی به اطلاعات جمع آوری شده از مشتریان است و در صورت عدم وجود یکپارچگی، سازمان را دچار مشکل می­نماید. همچنین لازم است برخی اقدامات هوشمندانه در محل سازمان انجام گردد که پس از جمع آوری داده های خام، باید بتوان ارتباطات لازم برای افزایش فروش بر اساس مشخصات مشتری و وفاداری طولانی مدت آن را ایجاد کرد. با توجه به بررسی­های محققان با بهبود روش مدیریت ریسک تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری ، پیش بینی در مورد احتمال از دست دادن مشتری را می­توان اصلاح کرد.

 1. دریافت بازخورد از مشتریان: سازوکار جمع آوری بازخورد از مشتریان نیز یکی از چالش­های اجرای CRM است. تهیه یک مکانیسم مداوم برای دریافت بازخورد از مشتریان، توزیع کنندگان و کارمندان برای شرکت های بیمه یک چالش است که به آنها اجازه می دهد محصولات و خدماتی را ارائه دهند که پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشند.
 2. ایجاد یک دیدگاه یکپارچه در مورد اطلاعات مشتری در تمام واحدهای سازمان : بیمه گر باید در شرکت­ها، دپارتمان های خود به روش مشابه با مشتری برخورد کند. این سیستم از نظر بررسی ریسک مشتری که از چندین محصول شرکت استفاده می کند نیز حائز اهمیت است.

تحقیقات نشان می­دهد مصرف کنندگان معمولاً به سه دسته مجزا تقسیم می شوند: گروه برتر ، متوسط ​​و پایین. گروه برتر (۱۰٪ برتر) متشکل از مشتریانی با وفاداری عالی است که سود بالایی را به سازمان می رسانند. سیستم CRM باید این مشتریان را حفظ کرده و بهترین خدمات را برای جلوگیری از ازدست دادن آنها ارائه دهد. گروه متوسط ​​(۴۰ تا ۵۰٪ بعدی) کسانی هستند که در مجموع سودآوری بالا هستند و پتانسیل افزایش سود و وفاداری خود را دارند. اینها مشتریانی هستند که احتمالاً با شرکتهای رقیب نیز کار می­کند. برای شناسایی صحیح نیازهای این گروه که منبع اصلی رشد بالقوه هر شرکت است ، باید از سیستم CRM استفاده شود. مشتریان در گروه پایین (۴۰ تا ۵۰٪) حداقل سودآوری را دارند. برخی ممکن است پتانسیل رشد داشته باشند اما دارای هزینه هستند و پتانسیل و هزینه زیادی برای فعال کردن آنها نیاز می­باشد.

بنابراین برای شناسایی این گروه و تصمیم گیری در مورد اینکه شرکت باید با این افراد چه کاری انجام دهد ، باید از CRM استفاده شود.

 1. نرم افزارCRM باید فرایند فروش را در قالب داشبوردها مدیریت نماید
 2. گزارش­ گیری
 3. امکان تعامل و لینک با نرم افزارهای مالی و حسابداری و بیمه گری: با توجه به ماهیت صنعت بیمه، کارفرمایان بیمه مجبورند مسئولیت زیادی شامل تشریفات اداری، فرآیندهای حسابداری و مدیریت را به عهده بگیرند. کارمندان باید الزامات نظارتی، محافظت از داده و تراکنش­های مالی را کنترل کنند، بنابراین زمان و منابع کمتری برای تعامل با مشتری دارند. در شرکتهای بزرگ که کارکنان شعب مختلف مجبور به همکاری و تبادل داده هستند، انجام امور دشوارتر نیز می گردد. که در صورتیکه ارتباط این سامانه ها برقرار باشد با کمترین زمان به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهند داشت.
 4. استفاده از موبایل:امروزه، با گسترش استفاده از تلفن همراه، داشتن نسخه نرم افزاری سازگار با فناوری گوشی های هوشمند و تبلت برای افزایش درآمد کسب و کارهای فعال در صنعت بیمه ضروری است.

نتیجه گیری

CRM مفهومی قدرتمند برای موفقیت هر صنعت است. سازمانها در جهت جذب و حفظ مشتریان خود برای افزایش تجارت و سودآوری از آن استفاده می­نمایند.  استفاده از نرم افزار بیمه برای شرکت های بیمه، امری ضروری است  با استفاده از CRM نه تنها می توان ارتباط خوبی با مشتریان خود برقرار کرد، بلکه می توان مدیریت کسب و کار را نیز بهبود بخشید، از این رو بکارگیری CRM کارآمد بسیار حائز اهمیت است  که مهمترین آنها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مدیریت کانال‌های ارتباطی: نرم افزار CRM باید امکان مدیریت یکپارچه کلیه کانال‌های ارتباطی سازمان اعم از تلفن، اپلیکیشن­های موبایل، پیامک، تلگرام، پورتال، فکس و ایمیل را در درون نرم افزار CRM فراهم کند.
 • بازاریابی، فروش و خدمات: تمامی فعالیت‌ها و امور بازاریابی، فروش و خدمات سازمان به صورت کاملا یکپارچه مدیریت ‌شوند. کمپین‌های بازاریابی، فرصت‌های فروش، وصول مطالبات، شکایات و نظرسنجی‌ها و غیره در نرم افزار سی ار ام مدیریت ‌شوند.
 • هوش تجاری: سیستم CRM به هدف خود نمی‌رسد مگر آنکه گزارشات و داشبوردهای تحلیلی صحیح، دقیق و در لحظه‌ای را که به‌صورت کاملا یکپارچه از کلیه کانال‌های ارتباطی برای تصمیم‌گیری مدیران سازمان فراهم نماید.

مراجع

 1. Ciprian Mati, Liviu Ilie.(2014). Customer relationship management in the insurance industry. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114005681.
 2. B. Sudheshna, Prof. B. Sudhir.(2016). A Study on Customer Relationship Management in Insurance Sector. https://silo.tips/download/study-of-customer-relationship-management-in-insurance-sector-in-india.
 3. E.ARUN KUMAR.(2017). CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) PRACTICES IN LIFE INSURANCE INDUSTRY. https://www.researchgate.net/publication/334825122_Customer_Relationship_Management_CRM_Practices_in_Life_Insurance_Industry.
 4. https://www.cetrixcloudservices.com
 5. https://www.bmsd.net/fa-IR/blogs/Articles/crm-proposal