نرم افزار CRM پتروشیمی شرکت مهندسی تذرو افزار

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های پتروشیمی (نرم افزار CRM پتروشیمی )

نرم افزار CRM پتروشیمی تذرو افزار با راهکارهای مطمئن جهت بازاریابی هدفمند و رابطه مند در پروسه بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان بر اساس نیازسنجی تحولی جدی در صنعت نفت و پتروشیمی ایجاد نموده است. در دنیای امروز هیچ صنعتی از تاثیرات تحول دیجیتال مستثنا نیست. حتی شرکت …

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های پتروشیمی (نرم افزار CRM پتروشیمی ) ادامۀ مطلب »