مدیریت فرایند کسب و کار بیمه و تاثیر آن بر فرآیندهای بازاریابی شرکت های بیمه ای

مدیریت فرایند کسب و کار بیمه و تاثیر آن بر فرآیندهای بازاریابی شرکت های بیمه ای

از سالیان گذشته تاکنون، سازمان­ های مختلف در صدد بهبود و بهینه ­سازی فرآیندهای کسب و کار خود با کمترین خطر و افتِ کارایی، کیفیت بهتری و زمان پاسخگویی کم هستند تا رقابت را در بازار­های شدیداً رقابتی حفظ کنند. از زمان انقلاب صنعتی تا به امروز، تکنیک ­های مدیریت فرآیند دستخوش تغییرات گسترده­ای، از …

مدیریت فرایند کسب و کار بیمه و تاثیر آن بر فرآیندهای بازاریابی شرکت های بیمه ای ادامۀ مطلب »