تذرو

فرایند رسیدگی به شکایات

تجربه شرکت تذرو افزار در استقرار نظام رسیدگی به شکایات بانکی (مدیریت شکایت مشتریان)

تجربه شرکت تذرو افزار در استقرار نظام رسیدگی به شکایات بانکی (سیستم مدیریت شکایت مشتریان)

شکایت یک پدیده عادی در تمامی مشاغل و سازمان های خدمت رسان است. با افزایش نظارت ها، ممکن است شکایات مربوط به یک صنعت مشخص، محصول خاص و یا فقط به کارکنان سازمان ها محدود نشود. با این حال، ردیابی موفقیت آمیز شکایات، بینش های ارزشمندی را در مورد کسب و کارها و خدمات آنها …

تجربه شرکت تذرو افزار در استقرار نظام رسیدگی به شکایات بانکی (سیستم مدیریت شکایت مشتریان) ادامۀ مطلب »

سیستم مدیریت شکایت و الزامات ISO 10002

سیستم مدیریت شکایت بر اساس الزامات ISO 10002 راهکار اثربخش در جذب و افزایش رضایتمندی مشتری

سیستم مدیریت شکایت منطبق با الزامات ISO 10002  بصورت یک نرم افزار سفارش مشتری مبتنی بر گردش کار، یک نرم افزار مناسب جهت بهبود محصولات، خدمات و فرآیندهای کاری سازمان هاست. جایگاه مشتری در ارتقاء برند و  فعالیت های کسب و کاری سازمان ها نقش مهم و کلیدی دارد. چرا که این مشتریان و تعاملات …

سیستم مدیریت شکایت بر اساس الزامات ISO 10002 راهکار اثربخش در جذب و افزایش رضایتمندی مشتری ادامۀ مطلب »