تذرو

فرآیندهای سازمانی

راهکار یکپارچه دولت الکترونیک شرکت مهندسی تذرو افزار

راهکار یکپارچه دولت الکترونیک شرکت مهندسی تذرو افزار

در راستای راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند my.gov.ir نهاد‌های عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند که فرآیند دریافت خدمات در قالب پنجره ملی‌خدمات دولت هوشمند انجام گردد.  هدف از “پنجره ملی واحد خدمات الکترونیک دولت هوشمند” …

راهکار یکپارچه دولت الکترونیک شرکت مهندسی تذرو افزار ادامۀ مطلب »

ویژگی های یک سامانه جامع پاسخگویی در سازمان های دولتی

ویژگی های یک سامانه جامع پاسخگویی در سازمان های دولتی

پاسخگویی یکی از چالش هایی است که امروزه دولت ها با آن مواجه هستند. سازمان ها و نهادهای دولتی وابسته به دولت هم بایستی نسبت به مسئولیت ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. چرا که این سازمان ها به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در راستای تکریم ارباب رجوع و …

ویژگی های یک سامانه جامع پاسخگویی در سازمان های دولتی ادامۀ مطلب »