تذرو

ضبط مکالمات حرفه ای HCLS3000

ارتقاء و اورهال کامل سه دستگاه رکوردر فرودگاهی حرفه ای HCLS3000 فلات قاره

ارتقاء و اورهال کامل سه دستگاه رکوردر فرودگاهی حرفه ای HCLS3000 در سه فرودگاه وابسته به شرکت نفت فلات قاره ایران فرودگاههای سیری، لاوان و بهرگان

با توجه به ضرورت به روز رسانی و ارتقاء تجهیزات ناوبری فرودگاهی که مطابق استانداردهای انکس 10 ایکائو و اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی ایران میباشد، شرکت نفت فلات قاره ایران به عنوان متولی اصلی سه فردگاه سیری ، لاوان و بهرگان پس از بررسی های کارشناسی و تاییدیه های موجود قرارداد مربوطه منعقد …

ارتقاء و اورهال کامل سه دستگاه رکوردر فرودگاهی حرفه ای HCLS3000 در سه فرودگاه وابسته به شرکت نفت فلات قاره ایران فرودگاههای سیری، لاوان و بهرگان ادامۀ مطلب »

راه اندازی سیستم های ضبط مکالمات حرفه ای HCLS3000 خطوط ارتباطی تلفنی DTS مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع شرکت برق منطقه ای فارس

نصب و راه اندازی کلیه سیستم های ضبط مکالمات حرفه ای HCLS3000 در پروژه DTS مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع برق منطقه ای فارس

شرکت مهندسی تذرو افزار مفتخر است به راه اندازی سیستم های ضبط مکالمات حرفه ای HCLS3000 خطوط ارتباطی تلفنی DTS مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع شرکت برق منطقه ای فارس.  از قابلیتها و امکانات آن میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: ضبط مکالمات خطوط VoIP قابلیت دسترسی به کلیه مکالمات مراکز از طریق مرکز قابلیت انتقال …

نصب و راه اندازی کلیه سیستم های ضبط مکالمات حرفه ای HCLS3000 در پروژه DTS مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع برق منطقه ای فارس ادامۀ مطلب »